Detail předmětu

Stavební a průmyslová geodezie

FAST-CE052Ak. rok: 2020/2021

Základní pojmy stavební geodezie.
Chyby měření, charakteristiky přesnosti 1D a 2D veličin, základní rozbory přesnosti vytyčení.
Přesné měření úhlů a délek. Přesná nivelace.
Metody polohového a výškového vytyčování. Vytyčovací výkresy.
Vytyčovací sítě.
Geodetické práce při projektování a realizaci staveb.
Měření posunů a přetvoření staveb.
Současné progresívní geodetické měřící technologie (Globální družicové navigační systémy, laserové skenování).

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Rozšíření znalostí studentů v oblasti geodézie ve stavebních oborech.

Prerekvizity

Znalost základů matematiky a geodézie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy stavební geodezie. Chyby měření, charakteristiky přesnosti 1D a 2D veličin.
2. Základní rozbory přesnosti vytyčení. Přesné měření úhlů a délek.
3. Přesná nivelace. Metody vytyčování úhlů, délek a výšek.
4. Základní polohové a výškové vytyčovací úlohy.
5. Vytyčovací výkresy. Vytyčovací sítě. Geodetické práce při projektování a realizaci staveb staveb.
6. Měření posunů a přetvoření staveb. Měření v podzemí.
7. Progresívní geodetické měřící technologie (Globální družicové navigační systémy, laserové skenování, fotogrammetrie).

Cíl

Rozšíření znalostí geodézie ve stavebních oborech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor