Detail předmětu

Stavby s nízkou energetickou náročností

FAST-AH052Ak. rok: 2020/2021

V předmětu student získá znalosti v navrhování mízkoenergetických objektů s využitím pasivních prvků slunečních systémů. Seznámí se s využitím aktivních slunečních systémů, tj. obnovitelných zdrojů energie. Na příkladě konkrétní dispozice provede posouzení RD či bytového domu a jeho úpravu na nízkoenergetický dům, s výpočtem spotřeby tepelné energie za otopné období, stanovení úspory energie, výpočtu nákladů na vytápění a orientačního výpočtu ekonomických ukazatelů, tj. návratnosti prostředků vložených do zateplení.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student navrhne a zhodnotí objekt, který splňuje kriteria pro nízkoenergetický nebo pasivní dům. Včetně posouzení kritických detailů.

Prerekvizity

ČSN 73 0540 - 1-4 "Tepelná ochrana budov". Zákon č. 406/2000 "O hospodaření energii". Vyhl. č. 291/2001 "Podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách".

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-4. Půdorysy, řezy objektem. Zpracování tep.techn. hodnot; včetně spotřeby energie ·
5.-6. Zpracování energetického štítku objektu
7.-9. Návrh zateplení objektu (stěna, střecha, podlaha, okna)
10.-11. Výpočet spotřeby energie
12.-13. Porovnání výchozího stavu a nového stavu, ekonomické zhodnocení

Cíl

Seznámit studenty se způsobem návrhu a hodnocením objektu,který splňuje kriteria pro nízkoenergetický nebo pasivní dům na konkrétním zadání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor