Detail předmětu

Soudobá architektura

FAST-AG001Ak. rok: 2020/2021

Vstupní informace o soudobé architektonické scéně, hlavních proudech a vůdčích osobnostech determinujících soudobou architekturu. Slouží na samém počátku studia pro výchozí orientaci ve vlastní ateliérové tvorbě následujícího semestru.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je základní orientace v soudobé architektuře, kořeny soudobé architektury, soudobé proudy, racionální a kreativní větve světové i domácí scény.

Prerekvizity

Předmět je zařazen v prvním semestru studia a nenavazuje tedy na žádnou předchozí disciplínu. Předpokládá se všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod 1: Architektura a urbanismus v Evropě od starověku do 18. století
2. Úvod 2: Architektura a urbanismus v Evropě od 19. století
3. Kořeny modernismu (A. Loos, L. Mies van der Rohe, Le Corbusier)
4. Postmoderna (R. Venturi, R. Bofill, J. Stirling a další)
5. High-tech (R. Rogers, N. Foster, N.Grimshaw a další)
6. Dekonstruktivismus (P. Eisenman, B. Tschumi, Z. Hadid, R. Koolhaas a další)
7. Organická architektura (F. Gehry, S. Calatrava a další)
8. Minimalismus (P. Zumthor, J. Herzog - P. de Meuron a další)
9. Kritický regionalismus (A. Siza, R. Legoretta a další)
10. Kritika modernismu, tradicionalismus (L. Krier, Q. Terry a další)
11. Tradicionalismus a rekonstrukce památek
12. Česká architektura po roce 1989
13. Česká architektura po roce 1989, brněnská scéna

Cíl

Základní orientace v soudobé architektuře, kořeny soudobé architektury, soudobé proudy, racionální a kreativní větve světové i domácí scény.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor