Detail předmětu

Nauka o budovách 1

FAST-BH007Ak. rok: 2020/2021

Metodika projektování obytných staveb s využitím znalostí základních typologických, provozně dispozičních a objemových požadavků. Respektování platných vyhlášek, předpisů, norem. Osvojení zásad architektonického a konstrukčního navrhování pozemních staveb. Uplatnění současných požadavků na ekonomii, energetickou náročnost staveb a na ochranu životního prostředí. Požadavky na bezbariérové řešení občanských staveb a přístupnosti k nim. Projektování obytných budov v navazujících cvičeních.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti a zkušenosti v koncepční práci při návrhu obytných budov s ohledem na požadavky výtvarné a kompoziční,osvojí si akceptování typologických zásad, norem, vyhlášek a předpisů, požadavků na bezbarierové řešení staveb při současném využití znalostí z oblasti konstrukcí, tepelné techniky, akustiky a požární ochrany.

Prerekvizity

Znalost základních konstrukcí zděných a betonových, kovových a dřevěných. Požadavky TZB, tepelné techniky a akustiky.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Soulad požadavků při tvorbě prostředí.
2. Závislost prostoru na fyziologii uživatele.
3. Provozní zásady. Vstupní prostory vnější a vnitřní.
4. Komunikační prostory vertikální a horizontální.
5. Hygienické a sociální vybavení.
6. Bezbariérové řešení vnějšího prostředí.
7. Bezbariérové řešení vnitřních prostorů staveb.
8. Obytné budovy - dispozičně provozní vztahy. Zónování.
9. Obytné místnosti. Příslušenství. Domovní vybavení. Domovní komunikace.
10. Typologické formy obytných budov.
11. Posouzení obytných budov z hlediska proslunění a zastínění.
12. Vestavba garáže a provozoven do bytových domů. Osazení do terénu. Odstupy jednotlivých objektů.
13. Návaznost interiéru na exteriér. Oplocení. Malá architektura. Využití nezastavěné plochy pozemku.

Cíl

Získat základní znalosti a zkušenosti v koncepční práci při návrhu obytných budov s ohledem na požadavky výtvarné a kompoziční,osvojení si a akceptování typologických zásad, norem, vyhlášek a předpisů, požadavků na bezbarierové řešení staveb i exteriéru při současném využití znalostí z oblasti konstrukcí, tepelné techniky, akustiky a požární ochrany.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor