Detail předmětu

Základy technologických procesů

FAST-BJ005Ak. rok: 2020/2021

Teoretické základy vybraných technologických operací – homogeninizace, filtrace, fluidace, odstřeďování, zhutňování.
Princip technologie vysokorychlostního vodního paprsku, možnosti použití technologie vodního paprsku ve stavebnictví, parametry technologie vysokorychlostního vodního paprsku.
Hodnocení kvality procesů pomocí statistiky. Testy shody rozdělení, kontrola kvality. Odhady a testování hypotéz.
Základní informace pro zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření dle Zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a souvisejících předpisů.
Základní informace pro zajištění kvality procesů dle ČSN EN ISO 9001 - Systém managementu kvality - požadavky.
Základní informace o environmentálním managementu dle ČSN EN ISO 140001 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití.
Přednášková část je doplněna cvičením. Cvičení má z části výpočtový charakter. Studenti absolvují v rámci cvičení odborné exkurze.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním teoretického základu pro pochopení technologických operací při výrobě stavebních hmot a materiálů. Student se seznámí s problematikou přípravy surovin, míchání látek, zhutňování, osvojí si praktické aplikace statistického hodnocení pro konkrétní problémy při výrobě a hodnocení kvality procesů.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti fyziky - zákonitosti proudění kapalin, odstředivá síla, síla gravitační, přitažlivá síla. Znalosti z oblasti matematiky - výpočet obecných statistik. Znalosti z oblasti stavebních materiálů - vlastností stavebních látek.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Sedimentace. Rychlost sedimentace. Výkonnost usazováků.
2. Filtrace. Rychlost filtrace. Filtrační proces.
3. Odstřeďování. Velikost odstředivé síly.
4. Fluidace.
5. Míchání látek a homogenizace směsí. Míchání v kapalném prostředí. Míchání v tuhém, sypkém a těstovitém prostředí. Účinnost míchání.
6. Základy teorie zhutňování. Dusání. Vibrování. Lisování. Válcování.
7. Technologie vysokorychlostního vodního parpsku. Princip. Parametry. Technická zařízení pro vysokorychlostní vodní paprsek.
8. Možnosti použití technologie vysokorychlostního vodního paprsku ve stavebnictví. Bezpečnostní aspekty užití technologie vysokorychlostního vodního paprsku.
9. Zajištění kvality procesů dle ČSN EN ISO 9001 - Systém managementu kvality - požadavky.
10. Environmentální management dle ČSN EN ISO 140001 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití.
11. Technické požadavky na výrobky
12. Základní informace pro zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření dle Zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a souvisejících předpisů.
13. Hodnocení kvality procesů pomocí statistiky. Testy shody rozdělení, kontrola kvality. Odhady a testování hypotéz.

Cíl

Získání teoretického základu pro pochopení technologických operací při výrobě stavebních hmot a materiálů. Seznámení s problematikou přípravy surovin, míchání látek, zhutňování. Osvojení praktické aplikace statistického hodnocení pro konkrétní problémy při výrobě a hodnocení kvality procesů a produkce. Zvládnutí statistického vyhodnocení dle požadavků ČSN EN 206 – 1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor