Detail předmětu

Maltoviny 2

FAST-BJ016Ak. rok: 2020/2021

Rychle tuhnoucí sádra, suroviny, teoretické podklady výroby. Výroba rychle tuhnoucí sádry, vlastnosti a hydratace sádry. Sádrové maltoviny, anhydritové maltoviny, sádra pomalu tuhnoucí. Využití energosádrovců. Sorelova hořečnatá maltoviny, suroviny, příprava, vlastnosti. Vápno vzdušné, suroviny, teoretické podklady výroby. Pece na výpal vápna, technologické systémy výroby. Vlastnosti vzdušných vápen a jejich použití ve stavebnictví. Hydraulické vápno, suroviny, technologie výroby vlastnosti a použití. Cementy, suroviny, výpočet surovinové směsi, paliva, proces výpalu slínku. Pece pro výpal slínku, tepelné bilance jednotlivých pecních systémů. Drcení a mletí slínku, využití odprašků, základní vlastnosti portlandských cementů.
Mineralogie slínku, hydratace portlandského cementu. Speciální druhy cementů.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o základech fyzikální chemie z oblasti skupenských stavů látek, termodynamiky, reakční kinetiky, dějů na fázových rozhraních, sorpčních jevů a základních projevů disperzních soustav, dále znalostí o silikátové chemii z oboru struktury silikátů, teorie tavenimy a skla, teorie reakcí v pevné fázi.

Prerekvizity

Fyzika, stavební látky, chemie a technologie maltovin

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Rychle tuhnoucí sádra, suroviny a teoretické podklady výroby
2. Výroba rychle tuhnoucí sádry, vlastnosti a hydratace sádry
3. Sádrové maltoviny, anhydritové maltoviny, sádra pomalu tuhnoucí.
4. Vápno vzdušné, suroviny a teoretické podklady výroby
5. Pece na výpal vápna, technologické systémy výroby
6. Vlastnosti vzdušných vápen a jejich použití ve stavebnictví a dalších oborech průmyslu a ekologie.
7. Hydraulické vápno, suroviny, výroby, proces výpalu a hydratace, použití hydraulických vápen ve stavebnictví.
8. Cementy, suroviny, výpočet surovinové směsi, způsoby výroby
9. Úprava surovinové směsi, paliva a proces výpalu portlandského slínku. Využití sekundárních paliv.
10. Šachtové pece, rotační pece, slinovací rošty pro výpal cementářského slínku.
11. Drcení a mletí slínku, využití odprašků.
12. Mineralogie slínku a hydratace portlandského cementu
13. Speciální druhy cementů. Sorelova maltovina, suroviny, příprava, vlastnosti, využití ve stavebnictví.

Cíl

Stručné základy obecné fyzikální chemie z oblasti skupenských stavů látek, termodynamiky, reakční kinetiky, dějů na fázových rozhraních, sorpčních jevů a základních projevů disperzních soustav. Základy silikátové chemie z oboru struktury silikátů, teorie tavenimy a skla, teorie reakcí v pevné fázi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor