Detail předmětu

Ateliér urbanistické tvorby

FAST-TG01Ak. rok: 2020/2021

Komplexní tvorba urbanistického souboru vycházející z analýzy základních funkčních systémů sídla, potřeb lidského společenství, anticipace jeho demografického i sociálního vývoje, ochrany přírodních i historických hodnot území. Prostorové a provozní řešení, stanovení funkčního využití a limitů využití území.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Schopnost aplikovat teoretické znalosti, získané předchozím studiem urbanistických, územně plánovacích i architektonických disciplin, získání povědomí o podstatě rovnovážného vztahu umělého a přírodního prostředí, o trvale udržitelném rozvoji sídel i krajiny.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti získané předchozím teoretickým studiem oboru architektura a zvláště urbanistických předmětů a jejich aplikace v atelierové tvorbě.

Doporučená nebo povinná literatura

Příslušné normy a předpisy. 0. (CS)
Odborná literatura vztahující se k tématu. 0. (CS)
Odborná periodika. 0.
NEUFERT,E.: Navrhování staveb. Consultinvest Praha,, 2000. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Aplikace teoretických znalostí, získaných předchozím studiem urbanistických, územně plánovacích i architektonických disciplin, získání povědomí o podstatě rovnovážného vztahu umělého a přírodního prostředí, o trvale udržitelném rozvoji sídel i krajiny.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 11 kreditů, povinný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

130 hod., povinná

Vyučující / Lektor