Detail předmětu

Jak psát vědecké články a příspěvky

FAST-BYA11Ak. rok: 2020/2021

Obeznámení se s kanonickými částmi odborného článku v mezinárodních časopisech a sbornících (postup IMRAD, apod.).
Jak strukturovat text, členit do ostavců a jak správně citovat, uvádět zdroje.
Nácvik psaní abstraktů a kratších odborných článků.
Jak přesně používat odbornou slovní zásobu a frazeologii.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Studenti budou obeznámeni s postupem vypracování odborného článku v angličtině a budou aktivně ovládat frekventované fráze používané v odborném anglickém textu.

Prerekvizity

Znalost obecné angličtiny na úrovni B1 dle CERF.

Doporučená nebo povinná literatura

Terry, Wilson: Focus on Academic Skills. London: Pearson Longman, 2006.
Čmejrková, Daneš: Jak napsat odborný text.. Praha: Leda, 1999.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty se zásadami anglického odborného textu (cíle, přístupy, styl), strukturou a uváděním zdrojů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor