Detail předmětu

Keramika – laboratoře

FAST-BJ02Ak. rok: 2020/2021

Studenti budou v prvních šesti praktických cvičeních seznámeni se základními laboratorními zkouškami, které jsou typické pro stanovování vlastností především plastických keramických surovin (zemin). Současně si připraví několik vzorků, které jsou v následujících cvičeních vypáleny na různé teploty. V těchto cvičeních také studenti navštíví vybrané keramické závody v rámci exkurze. Následují tři praktické cvičení, v nichž budou stanovovány vlastnosti vypáleného keramického střepu v závislosti na různých vypalovacích teplotách.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu absolvováním základních laboratorních zkoušek v keramice - zkoušení vlastností keramických surovin, resp. keramických vytvářecích směsí a vypálených keramických střepů.

Prerekvizity

Pro úspěšné zvládnutí předmětu nejsou potřebné žádné speciální znalosti. Doporučují se znalosti v oboru teoretických základů tvorby keramického střepu (předmět Keramika) - obecný přehled vlastností keramických surovin, jejich úprava, způsoby vytváření v keramice, sušení, výpal, vlastnosti vypáleného střepu.

Doporučená nebo povinná literatura

Sokolář, R., Smetanová, L.: Keramika - laboratoře. Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební, 2007. [https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp] (CS)
Hlaváč, J.: The technology of glass and ceramics. Elsevier Science Publishing company Amsterdam, 1983. (EN)
Koller, A.: Structure and properties of ceramics. ACER Hradec Králové, 1994. (EN)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení se základními laboratorními zkouškami v keramice - zkoušení keramických surovin a vypálených keramických střepů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor