Detail předmětu

Geodetické sítě

FAST-GE13Ak. rok: 2020/2021

Polohové sítě dvou a třírozměrné. Metody budování, stabilizace a signalizace bodů. Převod měřených veličin do zobrazovací roviny. Sítě s měřenými osnovami směrů a délkami, družicové sítě. Vyrovnání souřadnic bodu v rovinných sítích, vyrovnání trojrozměrných sítí. Lokální sítě, volná síť. Analýza přesnosti vyrovnaných souřadnic a jejich funkcí. Transformace rovinných a prostorových sítí. Současné metody a technologie budování bodových polí. Projekt geodetické sítě. Výškové sítě. Převody měřených převýšení. Vyrovnání nivelačních pořadů a sítí v ČSNS a přesných plošných sítí. Údržba a obnova sítí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student se naučí založit, zaměřit a vyrovnat geodetické sítě.

Prerekvizity

Metody vyrovnání, maticový počet, lokální extrémy funkce více proměnných. Podobnostní transformace souřadnic.

Doporučená nebo povinná literatura

Nevosád, Z.: Geodézie VI. VA Brno, 1984. (CS)
Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach. Alfa Bratislava, 1990. (SK)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Opakování vybraných pojmů z lineální algebry a operací s maticemi. Lokální (účelové) geodetická sítě.
2. Příprava měřených veličin
3. Zprostředkující vyrovnání - rovnice pozorování - linearizace rovnic - rovnice oprav
4. Analýza výsledků zprostředkujícího vyrovnání. Chybová elipsa.
5. Zprostředkující vyrovnání vázané podmínkami. Diferenciální podobnostní transformace.
6. Volná síť, definice a účel volby volné sítě.
7. Shodnostní a podobnostní transformace v rovině a prostoru. Odvození rovnic.
8. Síť tvořená vektory z GNSS měření. Transformace vektoru na fiktivní měření, transformace kovarianční matice
9. Etapy realizace geodetické sítě
10. Záloha

Cíl

Naučit se založit, zaměřit, vyrovnat a posoudit kvalitu geodetické sítě

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor