Detail předmětu

Katastr nemovitostí II

FAST-GE17Ak. rok: 2020/2021

Mapy zjednodušené evidence,soubor popisných informací zjednodušené evidence, identifikace parcel, tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence,pozemkové úpravy,katastrální mapa digitalizovaná
Soudní znalectví a katastr.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se zjednodušenou evidencí. Jsou připravováni na základní úkony spojené s tvorbou geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Jsou seznámeni s udržbou katastru nemovitostí.

Prerekvizity

Schopnost tvorby jednoduchých geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Tvorba geometrických plánů na vytvoření věcného břemene.

Doporučená nebo povinná literatura

Kuba B. - Olivová K. -: Katastr nemovitostí po novele. Linde Praha a.s., 1998. (CS)
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí II, Všeobecná část katastru. Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2006. (CS)
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí II, Výsledky zeměměřické činnosti. Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2006. (CS)
Vyhláška 26/2007. ČUZK, Praha, 2007. (CS)
Olivová K., Kuba B, Vávrová M.: Byty a katastr nemovitostí. Linde Praha a.s., 1997. (CS)
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí I, Vývoj KN. Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2005. (CS)
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí I, geometrický plán. Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2005. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Mapy zjednodušené evidence
2. Soubor popisných informací zjednodušené evidence
3. Identifikace parcel
4. Tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence
5. Vstup na pozemky
6. Pozemkové úpravy
7. Katastrální mapa digitalizovaná
8. Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
9. Opravy a změny obsahu katastru nemovistí
10. Soudní znalectví a katastr
11. Organizace zeměměřické služby
12. Platná legislativa související s katastrem nemovitostí
13. Činnost při vedení katastru nemovitostí

Cíl

Student se seznámí se zjednodušenou evidencí. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Je seznámen s činností vedení katastru nemovitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor