Detail předmětu

Katastr nemovitostí I

FAST-GE12Ak. rok: 2020/2021

Základní pojmy-jejich vysvětlení. Míry používané v PK a KN, používané zkratky a jejich význam. Pozemková kniha-její části. Historie vývoje katastru nemovitostí. Obnova operátů katastru nemovitostí. Poskytování informací z operátů katastru nemovitostí. Organizace zeměměřické služby. Základní informace o geometrických plánech. Soubor geodetických informací. Soubor popisných informací. Činnost při vedení katastru. Některé software používané v katastru nemovitostí.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s historií katastru nemovitostí a základními pojmy. Jsou také připravováni na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů a vytyčováním hranic pozemků.

Prerekvizity

Schopnost obsluhy elektronických dálkoměrů, znalosti z předmětu Mapování I, znalost výpočetních geodetický programů.

Doporučená nebo povinná literatura

Olivová, K., Kuba, B., Vávrová, M.: Byty a katastr nemovitostí. LINDE Praha, a.s., 1997.
Kuba, B., Olivová, K.: Katastr nemovitostí po novele. LINDE Praha, a.s., 1998.
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí I, Vývoj KN. Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2005.
Kutálek S., Šváb T.: Katastr Nemovitostí I, Geometrický plán. Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2005.
Vyhláška 26/2007. ČUZK, Praha, 2007.
Zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 1992.
Zákon č. 210/1993 Sb.,ve znění pozdějších předpisů. 1993.
Vyhláška č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 1996.
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS. Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Historie vývoje katastru nemovitostí
2. Základní pojmy-jejich vysvětlení
3. Soubor geodetických informací
4. Obnova katastrálního operátu
5. Digitální katastrální mapa
6. Soubor popisných informací
7. Informační systém katastru nemovitostí
8. Ověřování a potvrzování geometrických plánů
9. Geometrické plány
10. Vytyčování hranic pozemků

Cíl

Student se seznámí s historií katastru nemovitostí, základními pojmy. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů a vytyčováním hranic pozemků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor