Detail předmětu

Složení a vlastnosti přírodních vod

FAST-0C3Ak. rok: 2020/2021

Fyzikální vlastnosti vody, anorganické makrosložky a stopové látky, plyny, organické látky ve vodách a hlavní organické polutanty, základní hydrobiologické a ekologické pojmy, hydrobiologie stojatých a tekoucích vod, trofický a saprobní systém hodnocení vod, eutrofizace, samočištění, základy vodní ekotoxikologie, hodnocení rizik, hydrochemická klasifikace povrchových, podzemních, minerálních a mořských vod.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Prerekvizity

Základy hydrochemie v rozsahu předmětu 0C2.

Doporučená nebo povinná literatura

Binnie C., Kimber M., Smethurst G.: Basic Water Treatment. Springer 2002
Henze M., Harremoes P., Cour Jansen J.C., Arvin E: Wastewater Treatment. Springer 2002

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Fyzikální vlastnosti vody.
2. Skupinová stanovení látek ve vodách, anorganické makrosložky.
3. Těžké kovy.
4. Halogeny, síra, křemík, bor.
5. Dusík, fosfor.
6. Uhlík, pH, plyny, stanovení organických látek.
7. Stopové organické látky.
8. Základní hydrobiologické a ekologické pojmy.
9. Hydrobiologie stojatých a tekoucích vod.
10. Trofický a saprobní systém hodnocení vod, eutrofizace, samočištění.
11. Základy vodní ekotoxikologie. Ekotoxikologické biotesty, hodnocení rizik.
12. Hydrochemická klasifikace povrchové a mořské vody.
13. Hydrochemická klasifikace podzemních a minerálních vod.

Cíl

vybrané kapitoly z hydrochemie, hydrobiologie a ekotoxikologie podzemních a povrchových vod

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor