Detail předmětu

Ochrana a org. Povodí - volitelný projekt II

FAST-5S5Ak. rok: 2020/2021

Teorie erozních procesů, erozní faktory, modelování odtoků, organizace povodí a řešení následků soustředěného odtoku, ochrana vodních zdrojů a toků
Náplní předmětu je projekt ochrany a organizace povodí 0S5

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne komplexní systéme projektování protierozní a protipovodňové ochrany v povodí a odvodnění s důrazem na digitální řešení návrhu komplexní ochrany povodí a odvodnění s využitím GIS.

Prerekvizity

Hydrologie, Hydropedologie,Ochrana a organizace povodí,Pozemkové úpravy

Doporučená nebo povinná literatura

DUMBROVSKÝ, M.: Doporučený systém protierozní ochrany v procesu KPÚ. Metodika VÚMOP č. 19 1995
HOLÝ, M.: Eroze a životní prostředí. Vydavatelství ČVUT Praha 1994
JANEČEK, M.: Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika ÚVTIZ č. 5 1992

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zadání projektu,podklady zadaného povodí-digitální a anlogové
2. Základy vodohosp.GIS-ArcView, Microstation
3. Rozbor a analýza faktorů ovlivňujících erozní a odtokové procesy
4. Kvantifikace erozního smyvu- dle USLE, modely, DMT
5. Kvantifikace parametrů přímého odtoku metodou CN
6. Kvantifikace parametrů přímého odtoku dle Hrádka-model DeSQ
7. Výpočet transportu splavenin,poměr odnosu,koef. zanášení nádrží
8. Návrh komplexní ochrany a organizace povodí
9. Propojení návrhu s ekolog. systémem ÚSES a sítě polních cest
10.Návrh základních parametrů technických a biotechnických opatření
11.Zpracování potřebných příčných a podélných řezů
12.Vyhodnocení účinnosti navržených opatření
13.Dokončení vektorizace výsledků projektu
14.Zápočet

Cíl

Podrobné teoretické a praktické seznámeni studentů s komplexním systémem projektování protierozní a protipovodňové ochrany v povodí a odvodnění s důrazem na digitální řešení návrhu komplexní ochrany povodí a odvodnění s využitím GIS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor