Detail předmětu

Vzduchotechnika a elektroinstalace

FAST-0T3Ak. rok: 2020/2021

Základní problematika tvorby interního mikroklimatu vzducho-technikou. Vybrané fyzikální jevy a vlhký vzduch. Tepelně vlhkostní zátěž budov. Proudění vzduchu v místnostech, distribuce vzduchu a její elementy. Přirozené větrání. Systémy nuceného větrání a teplovzdušného vytápění. Strojovny vzduchotechniky. Nízkotlaká klimatizace, systémy a jejich návrh. Vysokotlaká klimatizace, systémy a návrh. Chladivové systémy klimatizace. Recyklace tepla. Útlum hluku a chvění, návrh tlumicích elementů. Základy průmyslové vzduchotechniky. Aplikace vzduchotechnických systémů v občanských budovách. Světelná technika a osvětlování. Metody výpočtu osvětlenosti. Úvod do elektrotechniky. Vnitřní elektrické silové rozvody. Elektrické přípojky a jejich návrh. Ochrana před vnějším přepětím. Návrh hromosvodu.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

Tepelná technika a akustika. Základy vytápění.

Doporučená nebo povinná literatura

Arbeitskreis der Docenten fur Klimatecnik: Handbuch der Klimatechnik. Karlsruhe 1989
Dvořáček K. a kol.: Elektroinstalace v bytové a občanské výstavbě I.II.. IN-EL Praha 1996
Chyský J., Hemzal K.: Větrání a klimatizace. Praha 1993

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní problematika tvorby interního mikroklimatu vzducho-technikou. Vybrané fyzikální jevy a vlhký vzduch.
2.Tepelně vlhkostní zátěž budov.
3. Proudění vzduchu v místnostech, distribuce vzduchu a její elementy. Přirozené větrání.
4. Systémy nuceného větrání a teplovzdušného vytápění. Strojovny vzduchotechniky.
5. Nízkotlaká klimatizace, systémy a jejich návrh.
6. Vysokotlaká klimatizace, systémy a návrh.
7. Chladivové systémy klimatizace. Recyklace tepla.
8. Útlum hluku a chvění, návrh tlumicích elementů. Základy průmyslové vzduchotechniky.
9. Aplikace vzduchotechnických systémů v občanských budovách.
10. Světelná technika a osvětlování.
11. Metody výpočtu osvětlenosti. Úvod do elektrotechniky.
12. Vnitřní elektrické silové rozvody. Elektrické přípojky a jejich návrh.
13.Ochrana před vnějším přepětím. Návrh hromosvodu.

Cíl

Základy vzduchotechniky pro stavebnictví. Tvorba interního mikroklimatu budov vzduchotechnikou. Návrh a provoz základních vzduchotechnických systémů. Tepelná a akustická problematika vzduchotechniky. Základy elektroinstalací a umělého osvětlení budov. Hromosvody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor