Detail předmětu

Global Business Environment

FP-IBgbePAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na charakteristiky a vývojové tendence současné světové ekonomiky s důrazem na postavení Evropské unie v rámci světového hospodářství. Součástí předmětu je definování subjektů světové ekonomiky, forem vztahů a rozdělení světové ekonomiky na regionální obchodní uskupení.

1. The global business environment
2. International trade and investment theories
3. Regional trading blocs
4. The European Economic and European Monetary Union
5. The institutions of the European Union
6. European Business: Competing in the Global Marketplace
7. The relations of the European Union with the „rest“ of the world

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

a) Student bude znát, jak sociální, politické, ekonomické a institucionální faktory ovlivňují podnikatelské prostředí zemí a obchodních bloků;
b) Student porozumí, jak přeshraniční toky zboží a kapitálu ovlivňují konkurenční postavení firem a národů;
c) Student bude schopen vysvětlit vývoj ekonomické integrace v Evropě;
d) Student bude znát, jak politika Evropských institucí a Evropské centrální banky ovlivňuje obchodní operace v Evropě / Eurozóně.

Prerekvizity

Předpokládájí se znalosti z mikroekonomie a makroekonomie na úrovní bakalářského stupně.

Doporučená nebo povinná literatura

JULIAN, G., KOLARI, J., HISE, J., BIERMAN, L., SMITH, L. M. Introduction to Global Business, 2nd ed. Understanding the International Environment & Global Business Functions. Cengage Learning. 2016. ISBN13 978-13-0550-118-8.
HUSTED, S., MELVIN, M. International Economics. 8th ed. MHI, 2013. ISBN 978-12-5909-742-3.
DINAN, D. Origins and Evolution of the European Union. 2nd ed. Oxford University Press, 2014. ISBN 978-01-9957-082-9.
BALDWIN, R., WYPLOSZ, CH. The Economics of European Integration.5th ed. McGraw-Hill Education - Europe, 2015. ISBN13 978-00-7716-965-7.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 21 bodů z 40 možných bodů udělovaných za zpracovanou semestrální práci a její prezentaci.
Zkouška je písemná, maximální počet bodů ze zkoušky je 60 bodů, přičemž student musí získat minimálně 31 bodů. Za účelem celkového hodnocení předmětu se body ze cvičení a ze zkoušky sčítají.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na charakteristiky a vývojové tendence současné světové ekonomiky s důrazem na postavení Evropské unie v rámci světového hospodářství. Součástí předmětu je definování subjektů světové ekonomiky, forem vztahů a rozdělení světové ekonomiky na regionální obchodní uskupení.

Cíl

Cílem předmětu je kritická analýza hlavních trendů vývoje současné evropské a světové ekonomiky s důrazem na porozumění vzájemných souvislostí a dopadů na subjekty světové ekonomiky a Evropské unie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních není kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor