Detail předmětu

Profesní praxe 1

FP-PPR1Ak. rok: 2020/2021

Odborná praxe 1 je povinnou součástí studijního programu v délce trvání 210 hodin v zimním semestru 3. ročníku
Organizaci a termín vykonání praxe si zajišťují studenti sami podle tématu bakalářské práce. Praxe je určena k seznámení s problematikou tématu bakalářské práce. Student by měl získat podklady pro analytickou část své závěrečné práce.
Vykonání praxe studenti prokazují potvrzením o vykonané praxi.
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání zprávy o praxi ve formě powerpointové prezentace z průběhu praxe, která obsahuje:
- stručný popis společnosti
- stručnou analýzu problematiky tématu bakalářské práce v organizaci
- popis pracovní činnost ve firmě
Dokumenty o praxi odevzdávají studenti prostřednictvím IS VUT v Brně, v části e-learning.

Zajišťuje ústav

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Odborná praxe 1 je povinnou součástí studijního programu v délce trvání 210 hodin v zimním semestru 3. ročníku
Organizaci a termín vykonání praxe si zajišťují studenti sami podle tématu bakalářské práce. Praxe je určena k seznámení s problematikou tématu bakalářské práce. Student by měl získat podklady pro analytickou část své závěrečné práce.
Vykonání praxe studenti prokazují potvrzením o vykonané praxi.
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání zprávy o praxi ve formě powerpointové prezentace z průběhu praxe, která obsahuje:
- stručný popis společnosti
- stručnou analýzu problematiky tématu bakalářské práce v organizaci
- popis pracovní činnost ve firmě
Dokumenty o praxi odevzdávají studenti prostřednictvím IS VUT v Brně, v části e-learning.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 13 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

260 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor