Detail předmětu

Project Management

FP-EpmPAk. rok: 2020/2021

Studenti budou seznámeni s principy a metoda mi používanými v projektovém managementu a získají znalosti z oblasti řízení projektů v podnikání.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Řízení projektů, vedení týmů, řízení vztahů se zainteresovanými stranami a soft skills potřebné pro projekty.

Prerekvizity

Znalosti z managementu, komunikace a soft skills.

Doporučená nebo povinná literatura

BERKUN, S. (2008), Making Things Happen: Mastering Project Management. 1. edition. Published by O’Reilly Media. ISBN 978-0596517717 (EN)
LESTER, A. (2014), Project Management, Planning and Control: Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards. Killington, Oxford, UK: Elsevier Ltd. ISBN 978-0-08-098324-0. (EN)
HERMARIJ, J. (2010), Better Practices of Project Management Based on IPMA-C and IPMA-D. 2.edition. Published by van Haren Publishing. ISBN 978-9087536473 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky a týmová práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnoceni pomocí písemné zkoušky, která bude zaměřena na ověření znalostí získaných během výuky a také studiem zadaných materiálů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na řízení projektů, vychází z mezinárodní metodiky IPMA (International Project management Associtation) a využívá současné trendy v projektovém řízení. Cílem předmětu je seznámit studenty s metodikou IPMA, se současnými trendy v projektovém řízení a naučit studenty řídit projekty.
Topics lectures are as follows:
1. Introduction to Project Management (definition of project management, successful project management, benefits of project management).
2. International standards and methodologies of project management (IPMA, PMI, PRINCE2) and their comparison.
3.Definition of basic term from project management (project, definition based on five attributesof te project, the difference between the project and routine).
4.The elements of the project strategy, life cycle of the projects (pre-project, project and post-project stages).
5. Specification of project objectives, feasibility and opportunity studies.
6. Criteria for project success (soft and hard project criteria), stakeholders (primary and secondary stakeholders, stakeholder management).
7.The logical framework (principles, benefits, project definition, objectives, controllable outputs, key activities, objectively verifiable indicators, method of verification and assumptions).
8. Project Manager (abilities, skills, competencies and responsibilities in the project).
9.Teamwork in the project (basic characteristics of the project team, the team project roles in life stages of the project team).
10. Project stahe (project initiation, project planning, implementation and completion of the project).
11. Planning in the project (WBS method, time analysis, resource analysis and budgeting).
12. Risk Management Project (definition of risk, quantitative risk analysis, probabilistic risk assessment, method RIPRAN)
13.After project stage (project evaluation, evaluation of the benefits of the project).

Cíl

Studenti po absolvování předmětu získají znalosti ohledně řízení projektů v podnikání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů bude kontrolovaná na výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-EBF magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor