Detail předmětu

Praxe

FP-PR1Ak. rok: 2020/2021

Praxe je povinnou součástí studijního programu v délce trvání 60 hodin v zimním semestru ve Vámi stanoveném termínu a měla by posloužit k získání vstupních podkladů pro bakalářskou práci. Praxi si zajišťují studenti sami.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Powerpointová prezentace na následující otázky:
1) organizační strukturu, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce a předmět podnikáni
2) popis informačních toků ve firmě
3) zhodnocení informačních technologií ve firmě (hardware, software, datové soubory, přenos informací, ochrana dat apod.), vyhodnocení silných a slabých stránek firmy
4) s jakými problémy se firma nejčastěji potýká v běžném provozu, navrhněte cíl řešení
5) popište svoji pracovní činnost ve firmě
6) uveďte přínosy praxe pro BP

Prerekvizity

Žádné prerekvizity.

Doporučená nebo povinná literatura

Firemní literatura

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Praxe v podniku.

Způsob a kritéria hodnocení

Podle úrovně zprávy z praxe.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova předmětu bude obsahovat postup praxe určené zodpovědným pracovníkem firmy.

Cíl

Seznámit se s organizační strukturou, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce a předmětu podnikáni, popis informačních toků ve firmě

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

60 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning