Detail předmětu

Oborové managementy bezpečnosti IS

FP-IombPAk. rok: 2020/2021

Předmět „Oborové managementy bezpečnosti IS“ (IombP) bezprostředně navazuje na předmět „Management informační bezpečnosti“ (ImibeP).
Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými aspekty bezpečnosti a ochrany dat v oborovém řešení jak z pohledu zavádění, tak z pohledu provozování ISMS.
Důraz je kladen na jednotlivá oborová specifika a na jejich dopad do problematiky informační bezpečnosti.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Demonstrovat znalost metodiky pro budování bezpečných informačních systémů na bázi norem řady 27000.

Prerekvizity

Předmět si mohou zapsat studenti, kteří úspěšně absolvovali předmět Management informační bezpečnosti. Je doporučen studentům, kteří z něj dosáhli výborných znalostí a výsledků.

Doporučená nebo povinná literatura

Ondrák, V., Sedlák, P. a V. Mazálek Problematika ISMS v manažerské informatice. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2014. 378 s. ISBN 978-80-7204-872-4. (CS)
Jordán, V., Ondrák, V. Integrovaná podniková infrastruktura. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2016. ISBN 978-80-214-5241-1. (CS)
Jordán, V., Ondrák, V. Kritické aplikace. Brno: CERM Akademické nakladatelství 2015, 232 str., ISBN: 978-80-5240-4. (CS)
Kissel, R. Small Business Information Security: The Fundamentals. NST, 2009. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Bude upřesněno vyučujícím.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky, kybernetická bezpečnost
2. Management informační bezpečnosti ve státní správě
3. Management informační bezpečnosti ve zdravotnictví
4. Management informační bezpečnosti ve školství
5. Management informační bezpečnosti ve finanční a bankovní sféře
6. Management informační bezpečnosti u poskytovatelů telekomunikačních služeb (ISP)
7. Management informační bezpečnosti v průmyslovém prostředí
8. Manažerská informační bezpečnost

Cíl

a) Poskytnout studentům znalosti a vědomosti o specifických problémech a odlišnostech při oborovém řešení informační bezpečnosti.
b) Porozumění jednotlivých řešení na úrovni případových studií.
c) Přehled o možných rozdílných aspektech v závislosti na oborové řešení ISMS

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude upřesněno vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor