Detail předmětu

Kritická infrastruktura

FP-KRIAk. rok: 2020/2021

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

Jordán V. a V. Ondrák. Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5
Jordán V. a V. Ondrák. Infrastruktura komunikačních systémů II., Kritické aplikace, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5240-4
Nařízení vlády č. 315/2014 Sb., o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury
Zákon o kybernetické bezpečnosti č.181/2014 Sb.
Vyhláška o kybernetické bezpečnosti č. 316/2014 Sb.
Vyhláška č. 317/2014 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky
1. Základní pojmy a definice kritické infrastruktury státu/podniku, legislativa, normy
2. Kritické komunikační infrastruktura (CCI), vazby na ostatní části komunikačního systému
3. Kritické komunikační systémy - základní problematika, rozdíly v principech řešení komerčních (administrativních, logistických atd.) komunikačních systémů
4. Základní a rozšířené požadavky na CCI, požadavky do speciálních prostředí, řešení třídy MCN (Mission Critical Network) - vazba na CCi, NISS - Network Infrastructure Security Solution - vazba na CCI
5. Topologie a redundance v systémech CCI
6. Protokoly a časování systémů CCI
7. Systémy managementu pro řízení CCI
8. CCI a průmyslová řešení
9. Speciální materiály pasivní vrstvy pro CCI
10. Speciální aktivní prvky pro řízení CCI
11. Výpočty potřebných přenosových parametrů pro systémy řízení CCI
12. Požadavky na spolehlivost, bezpečnost a rychlost, topologie, redundantní (záložní) trasy, výpočet kapacit páteřních vedení, postup návrhu.
13. Systémový návrh řešení - topologie, aktivní prvky komunikační protokoly, zabezpečení atd.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor