Detail předmětu

Financial Risk Management

FP-EfrmPAk. rok: 2020/2021

The subject deals with the problem of financial risk management. The concepts such as risk are specified there, further credit, market, interest, unique and systematic risk. There are mentioned the possibilities of financial risk management by means of derivatives, such as forwards, futures, swaps and options. The advanced methods include description of possible use of fuzzy logic, artificial neural networks and genetic algorithms during the process of financial risk management.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Analyze the credit, market, interest, unique and systematic risk.
Demonstrate the ability of derivatives, such as forwards, futures, swaps and options
Use fuzzy logic, artificial neural networks and genetic algorithm in financial risk management

Prerekvizity

Znalosti z oblasti matematiky (lineární algebra, vektory, analýza funkcí, operace s maticemi) statistiky (analýza časových řad, regresní analýza, užití statistických metod v ekonomii), operační analýzy (základní metody optimalizace, lineární programování), finanční analýzy a plánování (analýza zisku a nákladů, cash flow, bonitní a bankrotní model).

Doporučená nebo povinná literatura

Mishkin F.S., Eakins S.G., Financial markets and Institutions, 3rd Edition, Addison Wesley Longman 2000 (EN)
Dostál, P, Sojka, Z.: Financial Risk Management, TUB – FBM - Zlín 2008, ISBN 978-80-7318-772-9 (EN)
Steiner R., Mastering Financial Calculations. A Step-by-Step Guide to the Mathematics of Finacial Market Instruments, Finacial Times Management 1998
Soper J. Mathematic for Economics and Business, Blackwell Publishing,UK, 2004 ISBN 1-4051-1127-5 (EN)
DOSTÁL, P. Advanced Decision Making in Business and Public Services. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2013. 168 p. ISBN: 978-80-7204-747-5. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

The credit will be granted in case of an active participation in trainings and handing in the final assignment. The work will be processed in Excel file concentrating on individual problem from practice leading to solution with the help of theory of fuzzy logic.
The exam will be classified according ECTS. The way of implementation is in the form of written form pointed within the range 0-20 points. A-20-19;B18-17;C16-15;D14-13;E12-;F10-0.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1.Seznámení se s základními pojmy jako je riziko, úvěrové riziko a tržní riziko.
2.Klasické metody řízení rizik jako je úvěrové riziko, jedinečné a systematické riziko.
3.Základy derivátů jako jsou forwardy, futures swapy a opce. Příklady počítačové podpory.
4.Pokročilé metody analýzy rizik za pomoci fuzzy logiky, neuronových sítí a genetických algoritmů.

Cíl

The aim of the above mentioned subject is to be familiar with the problem of financial risk management. The concepts such as risk are specified there, further credit, market, interest, unique and systematic risk. There are mentioned the possibilities of financial risk management by means of derivatives, such as forwards, futures, swaps and options. The advanced methods include description of possible use of fuzzy logic, artificial neural networks and genetic algorithms during the process of financial risk management.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

The participation in meetings, consultations. The check of results of individual written assignments.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor