Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-BdisKAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je zpracovánínávrhů řešení bakalářské práce na vybrané téma dle stanovených cílů, obsahu, metod a postupu řešení. Současně určení podmínek realizace a ekonomických i mimoekonomických řešení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problému. A na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v prax dílčích problémů,i.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování semináře k bakalářské práci. Výběr řešení problematiky bakalářské práce a vedoucího bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

ISO norma 690
Literatura dle doporučení vedoucího bakalářské práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální konzultace s vedoucím bakalářské práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Předložená práce je hodnocena po konzultaci s vedoucích práce na základě předloženého zpracování všech požadovaných částí pro konečnou verzi bakalářské práce.
Předložená práce je hodnocena klasifikovaným zápočtem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je konzultován v konzultačních hodinách vedoucího BP.
Dílčí výstupy předmětu jsou konzultovány v konzultačních hodinách vedoucího bakalářské prácekaždý týden letního semestru závěrečného ročníku studia

Cíl

Předmět je zaměřen na vypracování bakalářské práce dle stanovených cílů, obsahu a metod postupu řešení. Studenti na základě získaných teoretických poznatků řeší konkrétní praktické problémy z praxe.Určí také podmínky realizace a nastíní ekonomické a mimoekomnomické přínosy

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Dílčí části bakalářské práce: Vymezení problému, stanovení cílů, metod a postupu řešení. Nejnovější teoretické poznatky k řešené problematice. Analýza současného stavu. Návrh řešení a případných opatření je konzultováno s vedoucím práce po celý letní semestr ročníku.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

3 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor