Detail předmětu

Angličtina pro doktorandy

FIT-JA6DAk. rok: 2020/2021

Kurz pro doktorandy od středně pokročilých výše. Je zaměřen na přípravu
ke zkoušce, která je podmínkou ukončení doktorského studia, a zároveň na
prohloubení jazykových dovedností pro různé formy akademického psaní -
výtah z odborného textu, formulace tezí, abstrakt,odborný článek, apod.
Součástí kurzu je i rozvíjení jazykových dovedností pro komunikaci a
prezentaci na akademické úrovni.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost rozlišit různé styly písemného projevu, porozumnění textu,
psaní abstraktu, zprávy, článku, reprodukce textu, komunikace a
prezentace odborné práce.

Prerekvizity

Zkouška na úrovni alespoň středně pokročilý, případně přijímací zkouška do doktorského studia.

 • doporučená prerekvizita
  • Angličtina 4: středně pokročilí 2

Doporučená nebo povinná literatura

Leki, I. (1998) Academic Writing: Exploring Processes and Strategies. Cambridge: CUP (EN)
McCarthy, M., O'Dell, F. (2016) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP (EN)
Pathare, E. (2012) Headway Academic Skills 3: Listening & Speaking Student´s Book with Online Practice. Oxford: OUP (EN)
Harrison, R. (2012) Headway Academic Skills 3 Reading, Writing, and Study Skills Student's Book with Oxford Online Skills. Oxford: OUP (EN)
Moore, J. (2017) Oxford Academic Vocabulary Practice: Upper-Intermediate B2-C1. Oxford: OUP (EN)
Hewings, M. (2013) Advanced Grammar in Use. Cambridge: CUP. (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

 • Aktivní účast na cvičení

 • Prezentace

 • Samostudium a psaní zadaných písemných prací

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem tohoto jednosemestrálního kurzu je zdokonalení studentů v
porozumění při čtení akademických textů, psaní abstraktu, odborných
zpráv a článků, reprodukci textu, odborné prezentace a komunikaci v
anglickém jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kurz je založen na elektronických podpůrných materiálech UJAZ. Od studentů se očekává aktivita na seminářích, plnění písemných i ústních úkolů a prezentace.

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba splnit ústní prezentaci na odborné téma a dosáhnout 50% v každé části písemné zkoušky (jazykový test, poslech, práce s odborným textem).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Prezentace

 • Poslech

 • Jazykové funkce

 • Gramatika

 • Akademická a technická angličtina

 • Analýza a reprodukce textů

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning