Detail předmětu

Pokročilá témata administrace operačního systému Linux

FIT-ILIAk. rok: 2020/2021

Studenti v tomto kurzu získají praktické zkušenosti s moderními Linuxovými systémy. Kurz začíná u volby vhodné distribuce na základě požadavků plánovaného scénáře jejího použití. Studenti si mohou sami zvolit distribuci a na té pak pracovat po celý zbytek kurzu. Zvolené distribuce studenti nainstalují do virtuálního prostředí, kde mohou bez obav provádět změny a experimentovat s možností rychlé obnovy systému. Studenti získají znalosti ve vybraných oblastech souvisejících s instalací, konfigurací, údržbou a zabezpečením linuxového systému. Pozornost je také věnována virtualizaci a využití linuxových kontejnerů pro běh aplikací. Jednotlivá témata jsou v závěru kurzu propojena v komplexním scénáři nasazení aplikace nebo služby formou linuxového kontejneru.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a praktické zkušenosti týkající se důležitých technologií, které jsou součástí moderních Linuxových systémů používaných v komplexních firemních prostředích. Studenti se naučí navrhovat a implementovat řešení praktických scénářů z různých oblasti nasazení serverových systémů Linux za použití technologií dostupných na těchto serverech. Hloubka získaných znalostí přibližně odpovídá úrovni požadované při certifikacích Red Hat.
Prohloubení znalostí z oblasti operačních systémů a jejich správy.

Prerekvizity

Dobrá znalost GNU/Linuxu na uživatelské úrovni.

Korekvizity

Pozitivní přístup k UNIXovým systémům.

Doporučená nebo povinná literatura

Vermeulen, S.: SELinux Cookbook, Packt Publishing, 2014.
Negus, C., Bresnahan, C.: Linux Bible, Wiley, 8th ed., 2012.
Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T.R., Whaley, B.: UNIX and Linux System Administration Handbook, Prentice Hall, 4th ed., 2010.
Vermeulen, S.: SELinux System Administration, Packt Publishing, 2013.

Způsob a kritéria hodnocení

Úkoly i závěrečný praktický test budou bodovány na základě ohodnocení studenty nainstalovaných a nakonfigurovaných systémů, resp. jejich komponent.
Podmínky zápočtu:
Podmínkou udělení zápočtu je získání alespoň 50 bodů celkem.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Předmět se věnuje pokročilým tématům administrace Linuxových/UNIXových operačních systémů a služeb na nich běžících. Kurz klade důraz na schopnost administrace systému a řešení problémů prostřednictvím nácviku praktických dovedností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Získané znalosti budou prověřeny prostřednictvím půlsemestrálního projektu (20 bodů) a dále závěrečným praktickým testem (80 bodů). Závěrečný test zahrnuje instalaci a konfiguraci systému podle zadaných požadavků v daném časovém limitu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do linuxových distribucí, virtualizace, a instalace operačního systému Linux.

 2. Správa a řešení problém při startu a správě systémových služeb.

 3. SW balíčky a jejich správa.

 4. Vytváření a základy správy datového úložiště pro OS, aplikace, uživatelské data.

 5. Kryptografie a zabezpečení komunikace.

 6. Šifrování disků a záloha dat.

 7. Zvýšení bezpečnosti systému pomocí technologie SELinux.

 8. Správa, zabezpečení a analýza problémů síťových služeb.

 9. Vytváření s správa linuxových kontejnerů.

 10. Správa konfigurace a monitorování systémů.

 11. Pokročilé témata práce se systemd.

 12. Návrh řešení pro komplexní scénář použití Linuxu.

 13. Praktická zkouška.

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Instalace a konfigurace systému Linux ve virtuálním stroji.

 2. Tvorba a nasazení vlastního obrazu linuxového kontejneru.

 3. Konfigurace šifrování disků a záloha dat.

 4. Správa služeb pomocí systemd.

 5. Vytvoření souborového systému nad LVM a SW RAID.

 6. Návrh řešení pro nasazení aplikace pomocí linuxových kontejnerů.