Detail předmětu

Informační systémy

FIT-IISAk. rok: 2020/2021

Informační systém jako speciální případ systému. Druhy informačních systémů OLAP a OLTP. Historie informačních systémů. Technologie výstavby informačního systému nad relačními databázovými systémy. Internetové řešení informačního systému. Technologie výstavby klienta a serveru (JavaScript a PHP). Technologie jazyka XML.

Výsledky učení předmětu

Schopnost modelování zejména ekonomické reality v informačním systému. Schopnost realizace informačních systémů databázovými technologiemi v prostředí internetu.

Doporučená nebo povinná literatura

BRUCKNER, Tomáš et al. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6. (in Czech).
Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe., Computer Press Brno 1998, 424 str., ISBN 80-7226-091-X. (CS)
Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe., Computer Press Brno 1998, 424 str., ISBN 80-7226-091-X. (in Czech).
McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 str., ISBN 0-13-896101-8
McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 str., ISBN 0-13-896101-8
A complete set of supports in electronic form with text search. (EN)
Kompletní sada opor v elektronické podobě s textovým vyhledáváním (in Czech).
BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 323 s. ISBN 978-80-247-4307-3. (CS)
BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 323 s. ISBN 978-80-247-4307-3. (in Czech).
SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. 2006. vyd. Brno : Computer Press, a.s., 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4. (in Czech).
LAUDON, Jane P., LAUDON, Kenneth C. Management Information Systems : Managing the Digital Firm. 10th edition. [s.l.] : Pearson Education, 2008. 736 s. ISBN 0132415798.
Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech, Academia Praha 1992, 313 str., ISBN 80-200-0177-8. (in Czech).
Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech, Academia Praha 1992, 313 str., ISBN 80-200-0177-8 (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

 • Půlsemestrální test - 19 bodů
 • Projekt - 30 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů, minimálně 20 bodů
 • Podmínka zápočtu: minimálně 25 bodů získaných za aktivity během semestru

Podmínky zápočtu:
Nejméně 25 bodů, které lze získat za aktivity během semestru.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti o informačních systémech založených na relační databázové technologii. Osvojit si znalosti vytváření komunikační části informačního systému internetovou technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování a projektu v předepsaném termínu. V případě nahlášené překážky ve smyslu čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT bude studentovi umožněno odevzdání projektu v náhradním termínu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Informace a informační systém, základní pojmy, model a jeho zobrazení, klasifikace.   
 2. Konzistence, základní datové struktury, struktura, kolekce, objekt
 3. Serializace -  základní formáty.
 4. Serializace -  značkovací jazyky SGML/XML (DTD).
 5. Serializace -  XML, DOM 
 6. Vizualizace - HTML, XPath, XSLT.
 7. Vizualizace - rozšířená, práce s DOMem,  JavaScript,  klientský Java Script. 
 8. Server -  PHP, aplikace PHP serveru pro informační systémy, vazba na databázi.
 9. Architektury informačních systémů, distribuované informační systémy.
 10. OLTP - procesy a jejich modely, transakce. 
 11. Metodika návrhu OLTP informačního systému s tříúrovňovou architekturou, příklad.
 12. OLAP informační systémy, datové sklady.
 13. Jiné informační systémy.

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Návrh informačního systému podle zvoleného zadání
 2. Implementace navrženého systému na zvolené platformě