Detail předmětu

Hardware/Software Codesign

FIT-HSCAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na aspekty návrhu
výpočetních systémů na systémové úrovni. Optimalizaci výsledné implementace
HW/SW systému podle různých kritérií. Behaviorální a strukturní popis funkce
systému. Modely základních hardwarových a softwarových komponent a jejich
rozhraní. Syntézu hardwarových a softwarových komponent. Přidělení příslušného
behaviorálního popisu vybraným komponentám. Návrh rozhraní mezi komponentami.
Plánování přístupu na sdílené komponenty. Techniky pro predikci a analýzu
návrhu s ohledem na daná omezení. Algoritmy a nástroje pro automatizované
rozdělování. Heterogenní výpočetní architektury a platformy. Integrované
návrhové prostředky. Studie optimalizovaných HW/SW systémů.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a dovednosti v teorii a technikách automatizovaného souběžného návrhu hardware a software výpočetních systémů optimalizovaných podle různých hledisek.
Teoretický základ pro analýzu a návrh HW/SW systémů.

Prerekvizity

Základy modelování a simulace.

Doporučená nebo povinná literatura

Lecture notes in e-format
Schaumont, P. R.: A Practical Introduction to Hardware/Software Codesign, Second Edition, Springer, 2013, ISBN 978-1-4614-3737-6 (eBook).
De Micheli, G., Rolf, E., Wolf, W.: Readings in Hardware/Software Co-design, Morgan Kaufmann; 1. vydání, 2001, 697 s., ISBN: 1558607021.
L. H. Crockett, R. A. Elliot, M. A. Enderwitz and R. W. Stewart: The Zynq Book: Embedded Processing with the ARM CortexA9 on the Xilinx Zynq-7000 All Programmable SoC, First Edition, Strathclyde Academic Media, 2014.

Způsob a kritéria hodnocení

 • projekt (celkem 25 bodů)
 • půlsemestrální zkouška (celkem 20 bodů)
 • závěrečná zkouška (celkem 55 bodů)

 • Podmínky zápočtu:
  Získání min. 5 bodů z projektu je podmínka nutná pro udělení zápočtu. Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

  Jazyk výuky

  čeština, angličtina

  Cíl

  Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností v oblasti souběžného návrhu technického a programového vybavení (HW/SW Co-design) výpočetních systémů. Dále pak seznámení s modely pro popis chování hardwarových a softwarových komponent a jejich vzájemnou interakci, s algoritmy a technikami pro rozdělování a odhad kvality rozdělení na část softwarovou a část hardwarovou, se syntézou a optimalizací výsledné implementace systému podle různých kritérií.

  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

  Znalosti studentů jsou ověřovány půlsemestrální zkouškou (20 bodů), vypracováním projektu (25 bodů) v předepsaném termínu a semestrální zkouškou. Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné ji vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body (z celkem 55 bodů). V opačném případě bude semestrální zkouška hodnocena 0 body. Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, příslušné body nebudou uděleny a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

  Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

   obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
   obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
   obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program MITAI magisterský navazující

   specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
   specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
   specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

   obor MBS , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
   obor MGM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
   obor MPV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
   obor MSK , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  Typ (způsob) výuky

   

  Přednáška

  39 hod., nepovinná

  Vyučující / Lektor

  Osnova

  • Aspekty návrhu vestavěných HW/SW výpočetních systémů na systémové úrovni. 
  • Výpočetní technologie, struktury a heterogenní platformy. 
  • Behaviorální a strukturní popis. 
  • Syntéza výpočetních systémů - alokace, přidělení a plánování výpočetních úloh na výpočetní struktury. 
  • Syntéza výpočetních struktur a jejich optimalizace podle různých kritérií. 
  • Integrovaná návrhová prostředí. 
  • Jazyky pro popis HW/SW. 
  • Techniky pro odhady a analýzu návrhu s ohledem na daná omezení. 
  • Techniky návrhu s ohledem na nízký příkon. 
  • Výpočetní modely. 
  • Rozhraní a komunikace mezi komponentami. 
  • Algoritmy a nástroje pro automatizované rozdělování.
  • Optimalizace na systémové úrovni.

  Projekt

  13 hod., povinná

  Vyučující / Lektor

  Osnova

  Individuální projekt v rozsahu 13 hodin.

  eLearning