Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-HODPAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je získat praktické zkušenosti o pracovním běhu firmy, jejímž provozním jazykem je angličtina. Student se seznámí jak s ústním pracovním jednáním se spolupracovníky i zákazníky, tak i s písemnými dokumenty firmy včetně eletronických dopisů v angličtině.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu je absolvování odborné praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

literatura není požadována

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Absolvovaná praxe bude ohodnocena kredity.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

Požadované aktivity v rámci předepsané odborné praxe
1. překlady odborných textů z angličtiny a do angličtiny
2. administrativní úkony firmy v angličtině
3. pracovní jednání v angličtině
4. písemné firemní dokumenty v angličtině
5. dokumenty elektrotechnické pošty v angličtině

Cíl

Cílem praxe je seznámit se s činnostmi, které budou obsahem studované odbornosti a profese tj. překlad odborných textů, práce u firmy s provozním jazykem anglickým, vykonávání administrativních úkonů v angličtině, pracovní jednání v angličtině ap.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning