Detail předmětu

Elektromagnetické vlny a vedení

FEKT-HEVAAk. rok: 2020/2021

Mobilní komunikační systémy využívají šíření elektromagnetických vln prostředím. K vysílání a přijímaní vln je zapotřebí navrhnout vhodné antény. Antény je nutno vhodným vedením spojit s vysokofrekvenčními vysílacími a přijímacími obvody. Šíření vln, antény a vedení lze numericky modelovat ve vhodných počítačových programech. V předmětu se snažíme tuto problematiku jasně a názorně přiblížit studentům.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen (1) porozumět základním vlastnostem elektromagnetického pole, (2) počítat šíření vln v prostoru i na vedení, (3) používat hlavní metody a postupy řešení antén a vedení, (4) přehledově popsat vlastnosti různých typů vedení, (5) technicky využívat vedení a antény.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti bakalářské matematiky (základy diferenciálních a integrálních rovnic) a fyziky (základy elektrostatiky, stacionárních magnetických polí a dynamických elektromagnetických polí) a mírně pokročilá znalost angličtiny.

Doporučená nebo povinná literatura

RAIDA, Z. Electromagnetic waves and Antennas. Brno University of Technology, 2020. (EN)
JORDAN, E. C., BALMAIN, K. G. Electromagnetic Waves and Radiating Systems. Prentice Hall 1968. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, počítačová cvičení, samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Počítačová cvičení (15 bodů), individuální projekt (10 bodů), závěrečná zkouška (75 bodů). Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Řešení Maxwellových rovnic.
2. Šíření rovinné vlny volným prostorem.
3. Šíření TEM vlny podél vedení. Parametry vedení.
4. Šíření vln vlnovodem.
5. Elementární antény (dipól, plošný zářič). Parametry antén.
6. Anténní soustavy. Výpočet parametrů anténních soustav v programu MATLAB.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy elektromagnetického pole a šíření elektromagnetických vln a naučit je praktickým postupům výpočtu parametrů antén a vedení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning