Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Grafický design 1 - zimní

FaVU-B4GD-ZAk. rok: 2020/2021

Student se připravuje teoreticky na bakalářskou práci. Aktivně komunikuje s ostatními studenty v ateliéru. Na ateliérových schůzkách si připravuje příspěvky i argumentaci k oborové diskuzi.

Východiskem pro anotaci předmětu je koncept ateliéru grafického designu 1, který je prostorem, monitorem, konektorem současného grafického designu. Koncept je platný skrze všechny ročníky i stupně studia.

Prostor
1. Ateliér je společným prostorem pro experiment, nadšení, sebereflexi.
2. Ateliér je veden aktivními designéry, kteří působí v kontextu současné scény grafického designu.
3. Vztah studenta a pedagoga je založený na bázi rovnocennosti, otevřenosti diskuze a nekonfliktnosti, aktivním předávání informací a rozvíjení myšlenek.
4. Student je osobitý jedinec se schopností definovat sebe a svou práci. Podpora verbálního a písemného projevu studenta a jeho sebe prezentace.
5. Hrdost na akademický prostor. Zodpovědnost za vlastní práci.

Monitor
1. Student aktivně analyzuje zadání, zkoumá adekvátní formy a využití různých médií, definuje
koncept a hranice své práce. Zajímá nás především samotný proces kritického pohledu na zadání a jeho důkladná dokumentace.
2. Konání pravidelných ateliérových diskuzí a konzultací zaměřených nejen na ateliérová témata. Pravidelná účast odborné veřejnosti.
3. Ateliérový tým komunikuje a spolupracuje nejen interně, ale také externě. Designér funguje jako rozcestník. Zkoumá přesahy grafického designu a vizuální komunikace směrem k humanitním a dalším vědním oborům.
4. Pedagog předává maximum svých znalostí a podněcuje studenta i sebe k dalšímu sebevzdělávání.

Konektor
1. Spolupráce s dalšími českými i zahraničními akademickými prostory (ateliéry).
2. Efektivní využívání vzdělávacích nabídek nejen v rámci FAVU – mezioborové přednášky,
workshopy, odborné konference, tematické exkurze, nezávislé kulturní projekty apod.
3. Vlastní aktivizace a vytváření prostoru pro prezentace v rámci ateliéru i mimo něj – pořádání výstav a dalších tvůrčích projektů.
4. Publikování prací studentů a další pomoc při jejich prezentaci.
5. Podpora zahraničních studijních i pracovních stáží a výměn studentů s cílem zvýšit jazykové znalosti, získat nové informace a inspiraci.
6. Zapojení studentů do aktivit pedagogů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Profesionální grafický designér schopný kreativně a samostatně přistupovat k různým typům zadání.

Prerekvizity

Schopnost definovat téma ateliérového úkolu bakalářské zkoušky.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura podle zaměření bakalářské práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k zápočtu: splnění semestrálních úkolů, pravidelné konzultace, pravidelná docházka (max. 2 absence)
Požadavky ke zkoušce: splněný ateliérový úkol

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Široké spektrum semestrálních úkolů napříč oborem grafického designu.
Zadání bakalářské práce.

Cíl

Posílit schopnost studenta definovat sebe a svou práci v kontextu grafického designu, aktivně analyzovat formy a média grafického designu. Podpořit koncepční myšlení a zkoumání přesahů grafického designu a vizuální komunikace směrem k humanitním a dalším vědním oborům. Student se učí spolupracovat v týmu a hledá vhodné formy komunikace s rozdílnými spolupracovníky i klienty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor