Detail předmětu

Oborový ateliér III - Herní média - zimní

FaVU-B3MU-ZAk. rok: 2020/2021

Předmět představuje studentům herní žánr vizuálních románů / novel. Úvodní rešerše žánru zahrnuje prezentaci klíčových titulů z celosvětové produkce. Otvírá tak tematický celek Anime, potažmo mangy, světového a českého komiksu v kontextu digitálních her. Reflexe participační kultury typu fan-art, cosplay. Na základě zcela elementární interakce, fungující v digitální i fyzické rovině, studenti navrhují a následně realizují autorskou Vizuální novelu, individuálního obsahu, rozsahu a stylu. V případě dostatečné technické a časové vybavenosti studentů, může rámec vizuální novely přesahovat například ke hře adventurního, či didaktického typu.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni realizovat autorskou digitální nebo fyzickou Vizuální novelu s individuálním námětem a úrovní interakce. Získávají vhled do problematiky Anime, přilehlé participační kultury a komiksu.

Prerekvizity

Schopnost zpracovat strukturovaný autorský text formou gamebooku a realizovat digitální myšlenkové mapy.

Doporučená nebo povinná literatura

"CODE" - The Language of Our Time, Ars Electronica
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html
Ernest Adams, Fundamentals of Game Design (CS)
Henry Jenkins, Mizuko Ito, Danah Boyd, Participatory Culture in a Networked Era (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat dílčí ateliérové úkoly a kolektivní či individuální semestrální práci. Následně před komisí obhájit pracovní výsledky v rámci semestrální zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vizuální novely v celosvětové produkci
Žánrový mix
Anime, Manga
Fan-Art, Cosplay
Autorská myšlenka v „cizím“ vizuálním stylu
Schématická interakce
Komiks

Cíl

Seznámení s žánrem Vizuální novely, participační kulturou a schématickou interakcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor