Detail předmětu

Doktorandské kolokvium 1

FaVU-3DOK1Ak. rok: 2020/2021

Veřejná prezentace/kolokvium představuje dosavadní výsledky a postup zpracování disertační práce všech studentů 1. a 2. ročníku studia. Doktorand je povinen podklad k přednášce dodat v elektronické verzi (ve formátu PDF nebo PowerPoint) k rukám studijní referentky pro doktorské studium nejpozději ve dvoudenním předstihu před veřejnou prezentací. Dodaný soubor se stává součástí doktorandovy dokumentace studia. Veřejná prezentace je zahájena stručným představením doktoranda jeho školitelem, po kterém následuje vlastní prezentace, v níž doktorand seznámí přítomné s problematikou disertační práce a se současným stavem řešení – tj. s dosavadními výsledky v oblasti tématu disertační práce. Prezentace by neměla přesáhnout 15 minut, další prostor je věnován diskuzi přítomných s doktorandem.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost veřejně prezentovat postup v řešení disertační práce.

Prerekvizity

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

Monografické publikace, sborníky a periodika dle individuálního zaměření jednotlivých studentů DSP.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vlastní přednáška/prezentace doktoranda podrobená kritické reflexi odborné veřejnosti.

Způsob a kritéria hodnocení

Kolokvium udělené na základě veřejné prezentace disertačního projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Dle zaměření studenta.

Cíl

Cílem veřejné prezentace/kolokvia je představit dosavadní výsledky a postup zpracování disertační práce a náležitou formou je dokladovat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná prezentace a diskuze.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DP4 , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK4 , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný