Detail předmětu

Bioinženýrství pro potravináře

FCH-DCO_BIPAk. rok: 2020/2021

Tento předmět je zaměřen na rozvoj myšlení studentů na doktorském studiu v oblasti produkce biologických aktivních produktů pro potrativnárstvo, GMO produktů, zelené chemie v potravinářství, na bioaktivní obaly a cirkulační hospodářství.

Výsledky učení předmětu

Student pochopí propojení bioinženýrství s potravinářským průmyslem a jeho produkty.

Prerekvizity

Bez omezení

Doporučená nebo povinná literatura

G. D. Najafpour, Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier, New York, 2019 (CS)
P. Weirich, Labeling genetically modified food. Oxford University Press, 2007, ISBN 978-0-19-532686-4 (CS)
M. Doble, A. K. Kruthiventi, Green chemistry & engineering, Elsevier, London, UK, 2007, ISBN: 978-0-12-372532M. Doble, A. K. Kruthiventi, Green chemistry & engineering, Elsevier, London, UK, ISBN: 978-0-12-372532-5 (CS)
C. Socaciu, Food colorants. Chemical and Fuctional Properties. CRC Press, 2007, ISBN: 13-978-0-8493-9357-0 (CS)
M. Kontominas, Bioactive food packaging. Strategies, quality, safety. DeStech Publications, Lancaster,Pensylvania, 2016, ISBN 978-1-60595-117-1 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Kolokvium

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Aplikace fermentačních procesů.
2. Využívaní bioprocesů v potravinářství.
3. Výroba kyseliny mléčné.
4. Výroba octa.
5. Produkce aminokyselin a inzulínu.
6. Výroba antibiotik.
7. Produkce enzymů.
8. Výroba pekařských kvasnic.

Cíl

Prohloubit znalosti o vybraných postupech v bioinženýrství používaných při výrobě a zpracováván potravinářských, meziproduktů, produktů nebo obalů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace k tématu dosertační práce, prezentace na dané téma.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DKCP_CHTP doktorský

  obor DKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPCP_CHTP doktorský

  obor DPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPAP_CHTP doktorský

  obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
 • Program AKREDITACE doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor