Detail předmětu

Řemeslné techniky

FA-RET-NAk. rok: 2020/2021

Výuka řemeslných technik navazující na návrh mobiliářového prvku je hlavním způsobem výuky interiérové tvorby, který komplexně pracuje s ostatními metodami výukového procesu.
Návrh mobiliáře a osvojení základních řemeslných technik směřuje k výrobě mobiliářového prvku vybraného typologického druhu, který je určen pro konkrétní použití v architektonickém prostoru. Výuka je rozdělena na tři základní bloky – analýzu a návrh, výrobu a výsledné zpracování s prezentací.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí schopnosti pro vypracování návrhu sedacího mobiliářového prvku.
– Student bude znát základní ergonomické požadavky pro návrh mobiliářových prvků.
– Student bude schopen zvolit vhodnou konstrukci a materiálové řešení pro navrhovaný mobiliářový prvek.
– Student si osvojí základní vlastnosti materiálů používaných v tvorbě mobiliáře.

Doporučená nebo povinná literatura

Uhlíř Alois, Vlasák Jiří. Technologie výroby nábytku III. Praha. Praha: Informatorium, 1997. ISBN 80-86073-04-1. (CS)
Trávník, A., Svoboda, J., Technologické procesy výroby nábytku, Skripta. MZLU Brno, 2007.http://www.n-i-s.czhttp://www.n-i-s.czhttp://www.n-i-s.cz (CS)
http://www.n-i-s.cz (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka řemeslných technik navazující na návrh mobiliářového prvku patří mezi kreativní metody výuky architektonické tvorby v univerzitním prostředí. Je hlavním způsobem výuky interiérové tvorby, který komplexně pracuje s ostatními metodami výukového procesu.
Pomáhá v procesu porozumění získávaných vědomostí a jejich aplikace při procesu navrhování. Zohledňuje individualitu jednotlivých studentů coby adeptů povolání architekta.
Těžištěm výuky řemeslných technik a navrhování mobiliářového prvku jsou konzultace pedagoga a studenta a kompletace projektu v dílnách.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na odevzdaném výrobku mobiliářového prvku. Práce se odevzdává i v listinné a elektronické podobě a obsahuje tyto části: Fyzický model, prezentační plakát, A3 paré dokumentující všechny fáze návrhu četně fotodokumentace z výroby. Hodnocení odevzdané práce je 100 %, může však také zohlednit průběžnou práci studenta.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Výuka řemeslných technik navazující na návrh mobiliářového prvku je hlavním způsobem výuky interiérové tvorby, který komplexně pracuje s ostatními metodami výukového procesu.
Návrh mobiliáře a osvojení základních řemeslných technik směřuje k výrobě mobiliářového prvku vybraného typologického druhu, který je určen pro konkrétní použití v architektonickém prostoru. Výuka je rozdělena na tři základní bloky – analýzu a návrh, výrobu a výsledné zpracování s prezentací.
Obsah bloků výuky:
I. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost technických zařízení (1 × 3 hodiny).
II. Praktická cvičení v dílnách (3 × 3 hodiny):
– příprava materiálů, měření, formátování, opravy vad řeziva;
– ruční a strojové opracování dílů výrobku, výroba truhlářských spojů;
– kompletace a montáž mobiliářového prvku, povrchové úpravy.
III. Návrh mobiliářového prvku (5 ˜× 2 hodiny semináře):
– navrhování mobiliářového prvku, analýzy, korekce, vypracování výrobní dokumentace;
– zpracování grafických příloh pro prezentaci vyrobeného mobiliáře.
IV. Výroba mobiliářového prvku (samostatná práce s individuálními konzultacemi).

Cíl

Cílem předmětu je naučit se vypracovat návrh mobiliářového prvku pro konkrétní prostředí a typickou situaci jeho používání v běžném provozu. Návrh bude zpravidla řešit mobiliářový prvek určený k sezení. Slučuje se v něm nutnost respektovat ergonomii, adekvátnost technologického a konstrukčního řešení a v neposlední řadě estetika a výtvarný účin mobiliáře. Cílem je též rozvíjet kreativní a kritické myšlení v rámci řešení daného návrhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student je povinen absolvovat první a druhý blok cvičení v dílnách s možností nahrazení s jinou skupinou podle kapacitních možností. V prvním bloku je student seznámen s bezpečností a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Student se povinně účastní minimálně čtyř seminářů k návrhu mobiliářového prvku ve třetím bloku výuky (náhrada není možná). Ve čtvrtém bloku je povinen vyrobit navržený mobiliářový prvek (dle časových a prostorových možností ve fakultní dílně nebo individuálně). V tomto bloku jsou možné individuální po předchozí domluvě s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Praktické cvičení

27 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

27 hod., povinná

Vyučující / Lektor