Detail předmětu

Architektura 21. století I.

FA-XX1Ak. rok: 2020/2021

Přednáškový cyklus přináší přehled o aktuálním světovém architektonickém dění, které zatím ještě nemělo čas dostat se do publikací a jen částečně je zachyceno v odborných časopisech a především na webu. Přednášející je v živém kontaktu se současnými tvůrci , o nichž publikuje internetové články a může tak studentů předat nejbližší možný pohled na současnou světovou architektonickou scénu.

Výsledky učení předmětu

Na základě přednášek se student naučí zasazovat stavby a jejich autory do kontinuálních dějin architektury. Student se naučí vnímat aktuální dění v souvislostech, což se odhalí během závěrečných prezentaci, které jsou určeny přo ostatní účastníky předměty a následná diskuze vyzkouší studentovu znalost dané problematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

DAVIES, Colin. A New History of Modern Architecture. London: Laurence King Publishing 2017 (CS)
FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: A ctitical History. London: Thames and Hudson, 2007 (CS)
CURTIS, William J R. Modern Architecture since 1900, London: Phaidon 1996 (CS)
ŠVÁCHA, Rostislav. Euroamerické architektonické myšlení 1936-2011. Praha: Zlatý řez 2019 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Každý semestr je jedinečný. Snaží se tématicky reagovat na aktuální dění podle toho, která architekotnická osobnost do Česká právě zavítá. Druhá polovina přednášek prináší nejznámější architektonické světové osobnosti. Přičemž je v ruchu Frmatonova kritického regionalismu řazeno geograficky podle států.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1, Rakousko - revoluce 60. let vs. digitální devoluce dnes
2, Němeco - otec a syn - na příkladu tvorby rodin Kleihues, Ungers a Böhm
3, Dánsko - BIG a druhá generace Remových dětí
4, Norsko, Dánsko, Švédsko - fenomenologie v architektuře
5, Španělsko - Rafael Moneo a jeho přednášky o kolezích
6, Portugalsko - gnerační záležitost - Távora, Síza, Moura, Brandao Costa
7, Chile - Smijlan Radić a Alejandro Aravena
8, USA - Steven Holl a pět Framptonových vybraných ateliérů
9, Mladá slovenská a polská scéna (její publikační a propagační činnost) Wojciechowski, Burák
10, Indie - Studio Mumbai
11, Vietnam a Korea - VTN
12, Švýcarsko - Šikova analogická a Olgiatiho nereferenční architektura
13, Japonsko - nová materialita Kengo Kuma, nové konstrukce Tyoo Ito a jeho žáci

Cíl

Zasadit současné světové architekty do historických souvislostí. Naučit studenty vnímat do hloubky jako kontinuální vývoj. Cílem je probudit aktivní zájem o stavby a jejich tvůrce, aby je studenti začali následně sami vyhledávat, kontaktovat a případně s nimi navázali spolupráci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor