Detail předmětu

Interiér a výstavnictví

FA-IAV1Ak. rok: 2020/2021

Umožní základní orientaci ve výrazně specifické oblasti interiérové tvorby chápané nejen jako tvorba architektonického prostoru, ale i detailu dokladujícího kvalitu architektonického díla. Tato oblast je nejvýrazněji zastoupena tvorbou mobiliáře, který je velmi svébytným dokladem vývoje hmotné kultury.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

Umožní základní orientaci ve výrazně specifické oblasti interiérové tvorby chápané nejen jako tvorba architektonického prostoru, ale i detailu dokladujícího kvalitu architektonického díla. Tato oblast je nejvýrazněji zastoupena tvorbou mobiliáře, který je velmi svébytným dokladem vývoje hmotné kultury.

Prerekvizity

Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta.

Doporučená nebo povinná literatura

typologie - Neufert (CS)
Interiér- Maliňuk /skripta ČVUT/ (CS)
Design; Prof. Petránský (CS)
Nábytkové umění /vybrané kapitoly z historie/ - Stanislav Dlabal (CS)
Design trend; periodika (EN)
Edice Taschen (DE)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

odevzdání písemného a grafického dokumentu v předem dohodnutém rozsahu, zkouška bude provedena písemnou a ustní formou, součástí zkoušky je hodnocení práce ze cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Interiér - vývoj /úvod, typy objektů, konstrukce/
Interiér - historický /stručný přehled/
Interiér - současný /profilové příklady/
Interiér - nové směry /futurologie/
Mobiliář- historický /stručný přehled/
Mobiliář současná tvorba
Mobiliář současná tvorba
Mobiliář konstrukce /mobiliář umělecký, průmyslová výroba/
Mobiliář faktory ovlivňující tvorbu /historické, sociologické atd./
Složky interiérové tvorby konstrukce, technologie, materiál atd.
Interiéry specifické /odborná řídící pracoviště, doprava atd.
Aktuální téma /nové, netradiční přístupy k interiérové tvorbě/
Aktuální téma /nové, netradiční přístupy k interiérové tvorbě/

Cíl

Umožní základní orientaci ve výrazně specifické oblasti interiérové tvorby chápané nejen jako tvorba architektonického prostoru, ale i detailu dokladujícího kvalitu architektonického díla. Tato oblast je nejvýrazněji zastoupena tvorbou mobiliáře, který je velmi svébytným dokladem vývoje hmotné kultury.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce, zpracování zadaných úkolů /dle předlohy/, samostudium

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor