Detail předmětu

Výpočetní technika – 3D CAD

FA-P3D-NAk. rok: 2020/2021

Předmět uvádí informace z oblasti grafických vektorových editorů a jejich využití při architektonickém projektování. Pokrývá základy 3D počítačové grafiky a praktické využití teoretických znalostí při práci ve vektorovém editoru 3DS Max, Rhinoceros. Cílem předmětu je zvládnutí postupů, které studentům umožní samostatně zpracovat 3D model navrhovaných projektů a vytvořit fotorealistickou vizualizaci.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student ovládá základní metody a postupy pro tvorbu a vizualizaci 3D modelů v prostředí vybraného vektorového editoru, je schopen vytvořit prostorový model studovaného objektu včetně fotorealistické vizualizace.

Doporučená nebo povinná literatura

ŽÁRA, Jiří, Bedřich BENEŠ, Jiří SOCHOR a Petr FELKEL. Moderní počítačová grafika. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2005. 609 s. I 1. ISBN 80-251-0454-0. (CS)
www.autodesk.cz, www.autodesk.cz/education (CS)
manuály k programu 3DS Max, Rhinoceros (CS)
e-learning (LMS Moodle) - výukové materiály a videa (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad, ukázkové úlohy, samostatná práce na zadaných úkolech probíhá v počítačové laboratoři, je využíván e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocen je zpracovaný projekt a zápočtový test. Projekt zahrnuje 2D návrh, 3D model a fotorealistickou vizualizaci studovaného objektu. Výstupem je prezentační plakát. Projekt tvoří 45% hodnocení. Je vyžadována průběžná práce studenta, hodnocena 15%. Zápočtový test ověřující znalosti tvoří 40% hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět uvádí informace z oblasti grafických vektorových editorů a jejich využití při architektonickém projektování. Pokrývá základy 3D počítačové grafiky a praktické využití teoretických znalostí při práci ve vektorovém editoru 3DS Max, Rhinoceros. Cílem předmětu je zvládnutí postupů, které studentům umožní samostatně zpracovat 3D model navrhovaných projektů a vytvořit fotorealistickou vizualizaci.
Obsah bloků výuky:
I. Úvod do prostředí vybraného vektorového editoru, struktura, uživatelské prostředí. Reprezentace těles, základní modelovací postupy, přehled.
II. Modelování křivek a jejich editace. Tvorba modelů pomocí křivek – šablonování, loftování.
III. Modelování těles a jejich editace.
IV. Modelování ploch a jejich editace.
V. Speciální modelovací postupy – polygonální modelování, modifikátory.
VI. Fotorealistická vizualizace – postup, zásady, zobrazovací metody, rendering. Kamery, fotometrická světla, osvětlení scény.
VII. Textury, materiály, materiálový editor, tvorba materiálů. Mapování materiálů. Základy animace.
VIII. Závěrečný test.

Cíl

Cílem předmětu je zvládnutí postupů, které studentům umožní samostatně zpracovat 3D model architektonického návrhu a následně prezentovat svou práci formou fotorealistické vizualizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je vyžadována účast na minimálně 10 cvičeních, zameškanou účast nelze nahradit, lze ji ze závažných důvodů omluvit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor