Detail předmětu

Scénografie - výstavní tvorba

FA-SVTAk. rok: 2020/2021

Předmět nabízí informace z oblasti práce architekta v oborech navazujících na základní téma tvorby architektury vnitřního prostoru - interiéru. Do této oblasti patří nejen základy práce na scénářích a realizacích scénického plánu, ale i znalosti z oborů navazující, jako je scénické komponování prostoru /konstrukční systémy, design a detail/, barevnost /techniky práce s barvou/, systémy osvětlení a ozvučení atd. Do základního programu předmětu je zahrnuta i práce v oblasti vizualizace tvůrčí myšlenky /scénické kompozice/ využívající tzv. multimediální systémy a základní způsoby prezentace umělecké výpovědi - grafické a modelové techniky. /informace z těchto tvůrčích oborů budou nabídnuty i v jiných volitelných předmětech - dle zájmu/.Součástí předmětu jsou návštěvy v uměleckých ateliérech-studiích a dílnách, doplněné rozpravou a výraznými tvůrčími osobnostmi.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

Předmět nabízí informace z oblasti práce architekta v oborech navazujících na základní téma tvorby architektury vnitřního prostoru - interiéru. Do této oblasti patří nejen základy práce na scénářích a realizacích scénického plánu, ale i znalosti z oborů navazující, jako je scénické komponování prostoru /konstrukční systémy, design a detail/, barevnost /techniky práce s barvou/, systémy osvětlení a ozvučení atd. Do základního programu předmětu je zahrnuta i práce v oblasti vizualizace tvůrčí myšlenky /scénické kompozice/ využívající tzv. multimediální systémy a základní způsoby prezentace umělecké výpovědi - grafické a modelové techniky. /informace z těchto tvůrčích oborů budou nabídnuty i v jiných volitelných předmětech - dle zájmu/.Součástí předmětu jsou návštěvy v uměleckých ateliérech-studiích a dílnách, doplněné rozpravou a výraznými tvůrčími osobnostmi.

Prerekvizity

Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta.

Doporučená nebo povinná literatura

divadelní scénografie - skripta JAMU (CS)
Interiér a výstavnictví - skripta VUT (CS)
architektonická kompozice - Tichý, skripta ČVUT (CS)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování písemného a grafického dokumentu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1 Úvod do problematiky scénografie, její variace /divadelní, výstavní, prezentační, apod./ - hist. souvislosti
2 Základní oblasti umělecké tvorby v oblasti ;scénografie;, práce s libretem a scénářem
3 Scénografie tzv. divadelní /zákl. typy divadel, tech. možnosti atd./
4 Tech. možnosti /limity/ scénografa a práce se scénářem
5 exkurse
6 Výstavní tvorba scénografie /prezentace výstavních artefaktů, faktory limitující reálnost scénické komp./
7 Realizace umělecko scénického záměru /rozpracování scénáře/
8 Materiálové a konstrukční možnosti realizace scénického návrhu
9 Tech. možnosti a podmínky realizace scénické kompozice /ozvučení, osvětlení, efekty atd./
10 exkurse
11 Nové materiálové a konstrukční možnosti ve scénografii
12 Bezpečnostní systémy související se scénickou kompozicí /včetně tzv. handicapu/
13 Závěrečný seminář

Cíl

Předmět nabízí informace z oblasti práce architekta v oborech navazujících na základní téma tvorby architektury vnitřního prostoru - interiéru. Do této oblasti patří nejen základy práce na scénářích a realizacích scénického plánu, ale i znalosti z oborů navazující, jako je scénické komponování prostoru /konstrukční systémy, design a detail/, barevnost /techniky práce s barvou/, systémy osvětlení a ozvučení atd. Do základního programu předmětu je zahrnuta i práce v oblasti vizualizace tvůrčí myšlenky /scénické kompozice/ využívající tzv. multimediální systémy a základní způsoby prezentace umělecké výpovědi - grafické a modelové techniky. /informace z těchto tvůrčích oborů budou nabídnuty i v jiných volitelných předmětech - dle zájmu/.Součástí předmětu jsou návštěvy v uměleckých ateliérech-studiích a dílnách, doplněné rozpravou a výraznými tvůrčími osobnostmi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultacemi a samostudiem

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor