Detail předmětu

Systémy odolné proti poruchám

FIT-SODAk. rok: 2019/2020

Principy odolnosti, struktury, techniky. Kódy pro zabezpečení a opravu informace. Konečná tělesa. Cyklické kódy, Fireovy kódy, Galoisova konečná těles. kódy BCH a RS. Konvoluční kódy. Modelování, odhady a řízení spolehlivosti. Bezpečné systémy. Architektura odolných systémů. Odolnost na úrovni VLSI. Odolnost proti radiaci. Odolnost v jednotkách počítačů, v počítačových systémech a komunikačních sítích. Radiační odolnost. Řídicí systém A380. Distribuované odolné systémy, odolnost programového vybavení.

Výsledky učení předmětu

Zvládnuté přístupy k vytváření odolnosti proti poruchám obvodovými a kódovými prostředky.
Zvládnutí nového přístupu k zabezpečení provozuschopnosti a bezpečnosti technických prostředků.

Prerekvizity

Výstavba počítačů a jejich programového vybavení.

Doporučená nebo povinná literatura

Lin S. - Costello D.J.: Error Control Coding: Fundamentals and Applications, Prentice-Hall, 1983

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Seznámit studenty s různými formami redundance a jejich využitím k vytvoření schopnosti počítačových systémů pracovat správně i za přítomnosti poruch nebo chyb v datech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zkouška

Okruhy otázek  k SDZ

 

 1. Principy, metody a parametry bezpečných a odolných systémů.
 2. Paritní kódy včetně LDPC, aritmetické kódy.
 3. Hammingovy kódy včetně slabikových, maticový popis kódování a dekódování.
 4. Cyklické kódy, základní a rychlý výpočet CRC.
 5. Konstrukce konečného tělesa GF(2m), minimální polynomy.
 6. Konstrukce a použití BCH a RS kódů.
 7. Konvoluční kódy, časová redundance, radiační odolnost.
 8. Odolnost ve VLSI strukturách (paměti a multiprocesory), rekonfigurace.
 9. Odolnost v komunikačních strukturách, izolace chyb a poruch.
 10. Základní přístupy k tvorbě odolného software, Byzantská shoda.

 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Principy odolnosti, struktury, techniky.
 • Kódy pro zabezpečení a opravu informace, paritní a Hammingovy kódy, řídké paritní kódy, residuální kódy.
 • Cyklické kódy, Fireovy kódy.
 • Konečná tělesa GF a jejich konstrukce, kódy BCH a RS.
 • Konvoluční kódy.
 • Časová redundance, alternující logika.
 • Modelování, odhady a řízení spolehlivosti.
 • Bezpečné systémy.
 • Architektura odolných systémů.
 • Odolnost na úrovni VLSI. Radiační odolnost.
 • Odolnost v jednotkách počítačů, v počítačových systémech a komunikačních sítích.
 • Řídicí systém A380.
 • Distribuované odolné systémy, odolnost programového vybavení.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor