Detail předmětu

Inteligentní systémy

FIT-ISDAk. rok: 2019/2020

Tolerance pro nepřesnost a neurčitost jako základní atribut ISY. Inteligentní systémy založené na kombinacích různých teorií - neuronových sítí, nezřetelných (fuzzy) množin, hrubých (rough) množin a genetických algoritmů: expertní systémy, inteligentní informační systémy, systémy strojového překladu, inteligentní senzorové systémy, inteligentní řídicí systémy, inteligentní robotické systémy.

Okruhy otázek k SDZ

 1. Fuzzy expertní systémy
 2. Znalostní inženýrství s využitím soft-computing
 3. Inteligentní senzorické systémy
 4. Neuronové sítě v inteligentních systémech
 5. Fuzzy řídicí systémy
 6. Neuro-fuzzy řídicí systémy
 7. Hrubé množiny v inteligentních systémech
 8. Genetické algoritmy v inteligentních systémech
 9. Inteligentní roboti
 10. Navigace mobilních robotů

Výsledky učení předmětu

Studenti se důkladně seznámí s principy inteligentních systémů a budou tak schopni navrhovat tyto systémy pro řešení různých praktických problémů.

Prerekvizity

Základní poznatky z problematiky umělé inteligence v rozsahu kurzu "Základy umělé inteligence" současného bakalářského studijního programu na FIT. 

Doporučená nebo povinná literatura

Kecman, V.: Learning and Soft Computing, The MIT Press, 2001, ISBN 0-262-11255-8
Negnevitsky M.: Artificial Intelligence - A Guide to Intelligent systems, Pearson Education Limited 2002, ISBN 0201-71159-1
Zaknih, A.: Neural Networks for Intelligent Signal Processing, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2003, ISBN 981-238-305-0
Rutkowski, L.: Flexible Neuro-Fuzzy Systems, Kluwer Academic Publishers, 2004, ISBN: 1-4020-8042-5
Liu, P., Li, H.: Fuzzy Neural Network Theory and Application, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2004, ISBN 981-538-786-2
Mitchell, H. B.: Multi-Sensor Data Fusion, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007, ISBN 978-3-540-71463-7
Munakata,T.: Fundamentals of the New Artificial Intelligence, Springer, 2008, ISBN 978-1-84628-838-8
Shi, Z.: Advanced Artificial Intelligence, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2011, ISBN-13 978-981-4291-34-7
Iba, H., Noman, N.: New Frontier in Evolutionary Algorithms, Imperial College Press, 2012, ISBN-13 978-1-84816-681-3

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Seznámit studenty s navrhováním inteligentních systémů (řídicích, výrobních ap.), které jsou založené na kombinacích teorií neuronových sítí, fuzzy množin, hrubých množin a genetických algoritmů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Úvod, soft computing a ISY
 2. Expertní systémy
 3. Inteligentní informační systémy
 4. Systémy strojového překladu
 5. Vnímání okolního prostředí, inteligentní senzorové systémy
 6. Analýza senzorových dat, vytváření modelů okolního prostředí
 7. Plánování způsobu provedení zadaného úkolu
 8. Řídící systémy s neuronovými sítěmi
 9. Fuzzy řídící systémy
 10. Neuro-fuzzy systémy
 11. Využití rough množin a genetických algoritmů v ISY
 12. Inteligentní robotické systémy
 13. Navigace mobilních robotů

Projekty

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 • Individuální projekty - návrhy inteligentních systémů k řešení konkrétního problému

eLearning