Detail předmětu

Zdravotně technické a plynovodní instalace

FAST-BT57Ak. rok: 2019/2020

Základy hydrauliky kanalizace.
Řešení zařízení pro předčištění odpadních vod, malé čistírny odpadních vod.
Návrh a řešení zpomalení odtoku dešťových vod, využití dešťové vody a podtlakového a nouzového odvodnění střech.
Hydraulika vnitřního vodovodu v souvislosti s podrobným výpočtem vnitřního vodovodu.
Bilance potřeby vody.
Navrhování přípravy teplé vody a požárních vodovodů v budovách.
Ochrana vnitřního vodovodu proti znečištění pitné vody.
Čerpací technika pro vnitřní kanalizaci a vodovod.
Distribuční plynovody a přípojky.
Domovní a průmyslové plynovody a plynové spotřebiče.
Plynová zařízení v kotelnách.
Tlakové stanice a rozvody LPG.
Regulátory tlaku a plynoměry.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student umět samostatně navrhovat zdravotně technické instalace, domovní plynovody, průmyslové plynovody a jejich přípojky.

Prerekvizity

Základní znalosti o stavebních konstrukcích. Základní znalosti o vnitřní kanalizaci, vnitřním vodovodu a domovním plynovodu.

Doporučená nebo povinná literatura

Steele, A: Engineered Plumbing Design. Construction Industry Press, Almhurst, USA, 1982. (EN)
Hewitt,G.F., Whalley,P.B.: Gas-Liquid FloW and Heat Transfer. Pergamon Press, New York, 1989. (EN)
Buchta: Komentář k aplikaci ČSN EN 1775 a TPG 704 01 v praxi. GAS s.r.o. Praha, 1999. (CS)
Buchta: Domovní plynovody, učební texty a zkušební otázky. GAS s.r.o. Praha, 2001. (CS)
Žabička, Z.- Vrána, J.: Zdravotně technické instalace. ERA group, 2009. ISBN 978-80-7366-139-7. (CS)
Žabička, Z. - Vrána,K.:: Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech. ČKAIT, 2011. ISBN 978-80-87438-14-5. (CS)
Buchta: Plynárenská příručka. GAS s.r.o. Praha, 1997. (CS)
Buchta: Využití plynných paliv v dopravě. GAS s.r.o. Praha, 2001. (CS)
Valášek, J. a kol.: Zdravotně technická zařízení a instalace. Jaga group, 2001. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Hydraulika kanalizace, vnitřní kanalizace ve vysokých budovách (ukázka funkce odpadního potrubí na modelu v laboratoři TZB).
2.Zařízení pro předčištění odpadních vod, malé čistírny odpadních vod
3.Zpomalení odtoku dešťových vod, využití dešťové vody, podtlakové a nouzové odvodnění střech
4.Hydraulika vnitřního vodovodu, podrobný výpočet vnitřního vodovodu, bilance potřeby vody
5.Příprava teplé vody – metody navrhování, zdravotně technické instalace z hlediska ochrany proti šíření požáru, ochrana vnitřního vodovodu proti znečištění pitné vody
6.Čerpací technika pro vnitřní kanalizaci a vodovod
7.Distribuční plynovody a přípojky
8.Domovní plynovody a požadavky na umístění plynových spotřebičů
9.Průmyslové plynovody a plynová zařízení v kotelnách
10.Tlakové stanice a rozvod LPG
11.Regulace tlaku a měření plynu

Cíl

Student získá znalosti o řešení zdravotně technických instalací a odběrných plynových zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning