Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-KSB)

FSI-XD8-KAk. rok: 2019/2020

Předmět navazuje v řešení problematiky, která byla zadána jako diplomový projekt. Pro ověření a zdokonalení si verbální prezentace výsledků řešení obhájí posluchač během diplomového semináře před vyučujícími a spolužáky jím navržený způsob řešení a prezentuje dosažené výsledky.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

1.Naučit se základní pravidla postupu řešení práce (i týmové) na inženýrských a vědecko-výzkumných úkolech, 2. Získat základní zkušenosti při vytváření písemné zprávy o řešení výzkumně –technického problému. 3. Získat základní zkušenosti z verbálního způsobu, obhajoby řešení technického problému.

Prerekvizity

Studenti musí mít k dispozici dílčí výsledky, které získali při zpracování své diplovové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 392 s. ISBN 80-214-0802-2.
ČSN ISO 5966:1995. Formální úprava vědeckých zpráv. Praha: ČSNI, 1995. 32 s. MDT 06.055.
ČSN ISO 7144: 1996. Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: ČSNI, 1996. 21 s.
ČSN ISO 690-1: 1996. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: ČSNI, 1996. 32 s.
POKORNÝ, J. Myslet kreativně, 1. vyd. Brno: CERM, 2004. 124 s. ISBN 80-7204-324-2.
POKORNÝ, J. Paměť, učení, tvořivost. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, 1996. 78 s. ISBN 80-214-0802-2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou konzultací.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet je nezbytné: 1. Účastnit se během semestru vypsaných kontrol stavu řešení úkolu a přesvědčivě na nich obhájit průběžné výsledky práce. 2. Odevzdat v termínu písemný produkt "Závěrečný projekt" v rozsahu cca 20 stránek.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je pokračovat v řešení problematiky, která byla zadána jako diplomový projekt. Pro ověření a zdokonalení si verbální prezentace výsledků řešení obhájí posluchač během diplomového semináře před vyučujícími a spolužáky jím navržený způsob řešení a prezentuje dosažené výsledky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-K magisterský navazující

    obor M-KSB , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

9 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, specifikace požadavků
2. Metodika zpracování diplomové práce
3. Základy rétoriky
4. Cvičná prezentace
5. Zápočet

Řízené samostudium

17 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, specifikace požadavků
2. Metodika zpracování diplomové práce
3. Základy rétoriky
4. Cvičná prezentace
5. Zápočet

eLearning