Detail předmětu

Semestral Thesis

FEKT-MPA-SPEAk. rok: 2020/2021

Doporučená nebo povinná literatura

Individual, depending on semestral thesis.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Zpracování individuálního technického projektu, který je koncipován jako úvodní část diplomové práce. Studenti si téma vybírají z nabídky nebo si jej domlouvají předem s konkrétním vyučujícím z UBMI, spolupracujících ústavů popř. na jiných institucích. Všechna témata jsou kontrolována garantem studijního programu. Na semestrální projekt navazuje předmět Diplomová práce v letním semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-BIO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor