Detail předmětu

Užití výpočetní techniky při návrhu TEZ

FSI-LULAk. rok: 2019/2020

Posluchači po absolvování kurzu budou schopni zpracovávat své písemné práce a tvořit elektronické prezentace v rozsahu nutném pro tvorbu a obhajobu Diplomové práce. Pro svou odbornou činnost se posluchači seznámí s dostupným softwarovým vybavením pro výpočty energetických zařízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Posluchači po absolvování kurzu budou schopni zpracovávat své písemné práce vč. diplomové pomocí editoru Word. Ve své odborné činnosti v předmětech specializace budou moci využívat tabulkového procesoru Excel a dostupného softwarového vybavení pro výpočty energetických zařízení.

Prerekvizity

Student musí mít obecné znalosti znalosti oboru stavby a provozu energetických zařízení.

Doporučená nebo povinná literatura

Walkenbach, John: Microsoft Office Exel 2007: grafy (2009)
Nové nástroje Wordu ... http://support.microsoft.com/word
Nové nástroje Excelu ... http://support.microsoft.com/excel
CyclePad Manual
Aspen EDR User Book

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky. Účast na cvičení je poviná.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro zápočet:
Zpracování samostatných úkolů s využitím tabulkového procesoru Excel a simulačního nástroje CyclePad.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit posluchače s využíváním dostupného software jehož zvládnutí je nezbytné pro nástedující samostatnou prácí v technických oborech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti musí odevzdat samostatně vypracované dva projekty do konce semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ENI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor M-ENI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.
2. Microsoft Word – pokročilé užití.
3. Microsoft PowerPoint - pokročilé užití.
4. Microsoft Excel I- pokročilé užití tabulkového procesoru.
5. Microsoft Excel II- numerické řešení 2D přenosu tepla.
6. Samostatné řešení projektu č. 1.
7. Retscreen - hodnocení energetických centrál využívajících obnovitelné zdroje.
8. Cycle Pad – rychlé hodnocení tepelných oběhů.
9. X-Steam – ovládání a výpočty parametrů páry.
10. Samostatné řešení projektu č. 2.
11. Představení možností dalších pokročilých softwarů. užívaných při návrhu tepelných energetických zařízení – CFD (StarCD), MKP (ANSYS).
12. SpeQ Mathematics - nástroj umožňující rychlé technické výpočty.
13. Zakončení semstru, hodnocení prací.
13.

eLearning