Detail předmětu

Diplomový projekt (M-MET)

FSI-RD5Ak. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury pro přípravu diplomové práce a na používání zásad psaní odborného textu. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Výsledky učení předmětu

Student prokáže schopnost práce na diplomovém projektu.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti a dovednosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

podle pokynů školitele, by instructions of supervisor

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k zápočtu: aktivní práce na diplomovém projektu, kterou potvrdí vedoucí diplomového projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na diplomovém projektu tak, aby jej studenti během semestru úspěšně dokončili.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní práce na diplomovém projektu, kterou potvrdí vedoucí diplomového projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MET , 2. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální. Určuje vedoucí diplomového projektu.