Detail předmětu

Optické měřící systémy pro průmyslovou inspekci

FSI-GOIAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na výklad základních optických systémů průmyslové inspekce, tedy metod pro kontrolu a řízení průmyslových procesů. Důraz je kladen zejména na vysokorychlostní měřicí systémy a průmyslovou mikroskopii.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Předmět Optické měřící systémy pro průmyslovou inspekci umožňuje studentům navázat na poznatky z dřívějšího studia a tyto prohloubit a především rozšířit o uvedené oblasti. Student si osvojí použití pokročilých metod a postupů inspekce průmyslových procesů, při kterých je potřeba zahrnout do výchozích úvah široké spektrum technických souvislostí.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost fyziky a matematiky, a to v rozsahu probíraném v rámci předchozího studia na Fakultě strojního inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

SVOBODA, Tomas a Václav HLAVÁČ. Machine vision: a MATLAB companion. Toronto: Thomson, c2008, xi, 255 s. ISBN 978-0-495-29595-2. (EN)
VERNON, D. Machine Vision. New York: Prentice Hall, 1991. 255 p. ISBN 0-13-543398-3. (EN)
HARDING, Kevin G. Handbook of optical dimensional metrology. London: Taylor & Francis, 2013, xiii, 492 pages. ISBN 14-398-5481-5. (EN)
PATA, Vladimír. Vysokorychlostní kamerové systémy. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006, 92 s. ISBN 80-7204-480-x. (CS)
CIELO, Paolo G. Optical techniques for industrial inspection. Boston: Academic Press, c1988, xii, 606 p. ISBN 01-217-4655-0. (EN)
ČERNECKÝ, J., PIVARČIOVÁ, E. Possibilities and prospects of holography (EN)
ČERNECKÝ, J., PIVARČIOVÁ, E. Holografia a jej technické aplikácie [online]. 2002. . (SK)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny, cvičení v laboratoři a exkurzí. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence a aktivní účast ve výuce, vypracování semestrální práce a její obhajoba, v odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínku.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami v oblasti optických měřicích systémů, používanými v technické praxi. Logická stavba předmětu je zaměřena na metrologii vysokorychlostních jevů a mikoskopii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je povinná. V odůvodněných případech náhradní forma výuky, řešení individuálního semestrálního projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Průmyslová inspekce a požadavky na měřicí systémy, přehled průmyslových procesů, ve kterých se využívá optická inspekce
2. Přehled a konstrukce optických měřicích systémů, polarizační a interferenční metody
3. Vysokorychlostní měřicí systémy, triggering, osvětlování
4. Mikroskopie
5. Optické 3D skenování
6. Zpracování výsledků měření - detekce objektů
7. Zpracování výsledků měření - měření rozměrů v rovině
8. Zpracování výsledků měření - trasování pohybu
9. Zpracování výsledků měření - vyhodnocení rychlosti
10. Zpracování výsledků měření - vyhodnocení zrychlení
11. Zpracování výsledků měření - Particle Image Velocimetry
12. Zpracování výsledků měření, nejistota měření
13. Využití filtrů a efektů (moiré, polarizace, shadowing, ghost analysis, grey scale analysis)

Laboratoře a ateliéry

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pravidla bezpečnosti práce v laboratoři
2. Praktické měření
3. Praktické měření
4. Praktické měření
5. Praktické měření
6. Praktické měření
7. Praktické zpracování výsledků
8. Praktické zpracování výsledků
9. Praktické zpracování výsledků
10. Praktické zpracování výsledků
11. Praktické zpracování výsledků
12. Praktické zpracování výsledků
13. Prezentace projektů