Detail předmětu

Převodová ústrojí motorových vozidel

FSI-QRUAk. rok: 2019/2020

Předmět seznamuje studenty specializace se základními převodnými ústrojími motorových vozidel, jejich účelem, principem, funkcí, konstrukcí a současným stavem vývoje. Je sledováno hledisko teoretické, konstrukční a provozní.

Výsledky učení předmětu

Získané znalosti dávají předpoklad pro samostatnou konstrukční činnost a schopnost hodnotit a optimalizovat konstrukční návrhy z hlediska jejich praktické realizace.

Prerekvizity

Student musí mít znalosti odpovídající předmětům teoretického základu magisterského studia FSI VUT v Brně.

Doporučená nebo povinná literatura

NAUNHEIMER, Harald. Automotive transmissions: fundamentals, selection, design, and application. 2nd ed. Přeložil Aaron KUCHLE. Berlin: Springer, c2011. ISBN 978-3-642-16213-8. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, řádným vypracováním elaborátů a splněním podmínek kontrolních testů. Zkouška ověřuje znalosti získané na přednáškách i ve cvičeních, je písemná a ústní.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Poskytnout studentům specializace základní informace nezbytné pro samostatné řešení problematiky přenosu točivého momentu vozidlového motoru na hnací kola motorového vozidla.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičeních je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů a ve zcela výjimečných případech je řešena individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

01. Rozjezdové sojky
02. Automatické spojky
03. Hydrodynamické spojky
04. Převodovky
05. Synchronizace řazení
06. Řadící ústrojí
07. Automatické převodovky
08. Převodovky řazené pod zatížením
09. Planetové převodovky
10. Spojovací a kloubové hřídele
11. Stálý převod, pohon náprav
12. Diferenciály
13. Pohon všech kol

Laboratorní cvičení

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Demontáž a montáž spojky
2. Demontáž a montáž volnoběžky
3. Převody HPV
4. Demontáž dvouhřídelové převodovky
5. Demontáž tříhřídelové převodovky
6. Demontáž a montáž HD měniče
7. Diferenciály

Cvičení

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet rozjezdové spojky
2. Kontrola spojky na ohřev
3. Spolupráce spojky s motorem při rozjezdu automobilu
4. Volnoběžky
5. Jištěná synchronizace
6. Planetové převodovky

eLearning