Detail předmětu

Pokročilé aplikace polymerních materiálů

FCH-MCT_PAPMAk. rok: 2019/2020

Kurz je zaměřen na aplikace speciálních polymerů v technické praxi. Obsahové zaměření je na chemii adheziv, teplotně odolné materiály, speciální konstrukční materiály, rozšíření znalostí o struktuře a aplikačních možnostech silikonů aj.

Výsledky učení předmětu

Znalost moderních aplikačních trendů high-tech polymerních materiálů.

Prerekvizity

Makromolekulární chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Chanda M., Roy K.S., Plastic Technology Handbook, CRC 2006 (EN)
Brydson J.A., Plastics Materials, Elsevier 1999 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

přednáška

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška, projekt na téma konkrétně zadané skupiny polymerů a aplikace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Polymery v adhezivech – složení lepidel, metody vytvrzování, teorie adheze.
2. Teplotně odolné polymery a polymerní materiály retardované proti hoření.
3. Polymery na bázi kapalných krystalů (LCPs) a jejich aplikace.
4. Elektroaktivní polymery, polymerní elektrolyty, izolátory.
5. Polymery ve fotorezistních aplikacích, optické datové disky.
6. Polymerní nanokompozity a polymerací plněné kompozity – příprava a aplikace.
7. Termoplastické elastomery – přehled materiálů, vlastnosti a aplikace.
8. Termicky a radiačně síťováné polymery – polymery, přísady pro síťování, metody síťování.
9. Syntetické polymerní membrány – složení, příprava a využití membrán (dialýza).
10. Metody mikroenkapsulace – složení, vznik a aplikace mikroenkapsulovaných materiálů.
11. Ve vodě rozpustné polymery, hydrogely a smart polymery.
12. Degradabilní polymery. Ionomery.
13. Polymery s tvarovou pamětí.

Cíl

Cílem předmětu je rozšíření znalostí o struktuře, vlastnostech a aplikačních možnostech pokročilách polymerních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučuje se účast na nepovinných přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor