Detail předmětu

Diploma Seminar - PCHBT

FCH-MAO_DS_PAk. rok: 2019/2020

Prezentace a seminární diskuse k tématům zadaných diplomových prací. Součástí úvodní části semináře budou prezentace vybraných prací studentů DSP přehledně dokumentujících komplexní odbornou problematiku řešenou na ústavu.

Výsledky učení předmětu

Způsob prezentace výsledků odborné práce, prokázání orientace v řešené problematice.

Prerekvizity

Obecný přehled vysokoškolské chemie získaný v průběhu předchozího studia.

Doporučená nebo povinná literatura

individuální dle zadání DP (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Diplom. seminář - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro získání zápočtu je účast na seminářích, ústní prezentace (15 min) na téma související s diplomovou prací a aktivní zapojení do diskuse.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Pravidelné diskusní semináře.

Cíl

Příprava studentů ve schopnosti prezentovat a hodnotit výsledky odborné práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích, ústní prezentace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHM_INT magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Diplomový seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning