Detail předmětu

Služby telekomunikačních sítí

FEKT-LSTSAk. rok: 2019/2020

Předmět se věnuje službám poskytovaným soudobými telekomunikačními sítěmi. Nezbytné znalosti získají studenti z technologií, které se stále využívají, i když nikoli prioritně, tedy se službami ISDN a s Asynchronním přepravním způsobem ATM. Důraz je však kladen na soudobé technologie jako je xDSL (ADSL, SDSL, HDSL, VDSL) a na s moderním přenosem spojeným signalizačním systémem SS7. Studenti si významně prohloubí znalosti o Internet protokolu verze 6 v návaznosti na IPv4 se zaměřením na kvalitu služby QoS. Další informace získají o integraci IP/ATM a o emulaci LAN. Seznámeni budou také s řízení priorit v síťových prvcích a se službami po energetické síti a kabelové televizi.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- analyzovat služby poskytované soudobými komunikačními sítěmi,
- teoreticky rozebrat technologie související se službami xDSL,
- zdůvodnit současný stav využití ISDN,
- shrnout vlastnosti ISDN,
- srovnat ATM a další možnosti vysokorychlostního přenosu,
- posoudit vytváření buněk ATM ve vztahu ke službám,
- navrhnout signalizaci pomocí SS7,
- kategorizovat kvalitu služeb QoS,
- posoudit možnosti IPv6 v zajištění QoS,
- srovnat možnosti směrování v síťových prvcích,
- naplánovat emulaci LAN,
- posoudit služby přenášené po energetické síti a kabelové televizi,
- praktikovat prostředí MySQL,
- analyzovat LAN,
- konfigurovat Jabber server,
- odhadovat bezpečnost sítě.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen: - vysvětlit základní pojmy konvergovaných komunikačních sítí, - definovat vlastnosti sítí typu Ethernet, - pojmenovat zákonitosti IPv4, - vyjádřit vlastnosti multimediálních služeb, - aplikovat znalosti z povinného předmětu Teoretická informatika. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠKORPIL,V.: Služby telekomunikačních sítí. VUT, Brno 2014.
SIEGMUND, G., PRAGER, E.: ATM-technika pro širokopásmové sítě ATM. Hutig-Beneš, Praha 1997 .
BLUNÁR,K., VACULÍK,M.: Digitálne siete integrovaných služeb, VŠDS, Žilina 1996.
ODOM,W., HEALY,R., MEHTA,N. Směrování a přepínání sítí. CPress, Brno 2009.
STARR, T., CIOFFI, J.M., SILVERMAN, P.J.: Understanding Digital Subscriber Line technology. Prentice Hall, London 1999.
BLACK, V.: Voice over IP. Prentice Hall, London 2002.
GRIFFITHS, J.M.: ISDN Explained. John Wiley, New York 1999.
GILLESPIE, A.: Broadband Access, Technology, Interfaces and Management. Artech House, London 2001.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, laboratorní cvičení a počítačová cvičení. Součástí je projekt a prezentace výsledků v power pointu. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

0-20 bodů za vypracování individuálních prací,
0-10 bodů za povinný test z laboratoří,
0-70 bodů písemná zkouška za podpory e-learning, povinná část pro absolvování předmětu.
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v problematice služeb komunikačních sítí se zaměřením na kvalitu služby, IPv6, řízení síťových prvků.
Zkouška z předmětu bude probíhat prezenčně i distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Služby poskytované soudobými komunikačními sítěmi.
2. Technologie související se službami xDSL (ADSL, SDSL, HDSL, VDSL) včetně teoretického rozboru.
3. Služby ISDN. Základní i primární přístup, referenční model účastnické přípojky ISDN, strukturu rámce na rozhraní S0, napájení terminálů.
4. Asynchronnímu přepravnímu způsobu ATM. Princip ATM, třídy služeb, buňka ATM a vrstvový model.
5. Signalizační systém SS7. Vlastnosti SS7, signalizační síť, výstavba SS7, část přenosu zpráv MTP, uživatelské části, dynamické směrování v síti, management SS7.
6. Internet protokol verze 6, návaznost na IPv4.
7. Kvalita služeb QoS.
8. IP a ATM, komunikační principy.
9. Principy fungování aktivních síťových prvků - směrovačů, přepínačů a služby, které v síti poskytují.
10. Layer 3 switching, peer-to-peer multilayer mapping, integrace ATM/IP, nespojově orientovaná služba, clasical IP over ATM (CLIP) a jeho další vývoj.
11. Emulace LAN, private network - to - network interface (PNNI).
12. Umělá inteligence pro řízení priorit v síťových prvcích.
13. Přenos dat a s tím související služby po energetické síti a kabelové televizi.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům rozšířenou orientaci ve službách komunikačních sítí, podat ucelený přehled o IPv6 se zaměřením na kvalitu služby QoS a rozebrat prioritní směrování v síťových prvcích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-TIT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning